Archeologie posvátných areálů pravěku a starověku

Stručná anotace:

Možnosti archeologického poznávání pravěkých a starověkých areálů vyhrazených (též) pro kontakt s posvátnou sférou minulých společností se nestále rozšiřují. Nejedná se pouze o moderní metody a technologie zapojené v rámci terénních i laboratorních archeologických výzkumů, ale zejména také o hledání nových teoretických perspektiv inspirovaných dalšími vědeckými obory (např. religionistika, antropologie, etnografie, psychologie). Na základě těchto inspirací lze přistoupit ke studiu minulé religiozity zajímavými a neotřelými způsoby. Představeny budou též významné projekty, které posouvají poznání přírodních i kulturních, známých i neznámých posvátných areálů směrem od starých učebnic k modernímu člověku.

Cílová skupina: neomezená

Počet účastníků: max. 40

Lektor: Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D.

Místo realizace: Plzeň

Termín realizace: ŘÍJEN, LISTOPAD

Přihlásit se