Exkurze na NTC – Nové technologie – výzkumné centrum

Stručná anotace:
Během exkurze se studenti seznámí s výzkumnými programy na NTC ( např. z oblastí laserové technologie, nedestruktivního testování, výzkumu pokročilých materiálů, proudění tekutin) s ukázkami vybraných laboratoří.

Cílová skupina:  studenti gymnázií a středních škol

Počet účastníků: max 15 studentů

Doba trvání: 2 hodiny

Termín realizace: Exkurze je možné uskutečnit kterýkoliv den v týdnu, nutno včas oznámit (alespoň 2 týdny předem)

Místo realizace: NTC, Teslova 9, Plzeň

Přihlásit se