Logické hádanky: Pro řešitele se zápalem

Logická hádanka pro “zapálené” řešitele 😉

Představte si, že máte dvě zápalné šňůry a každá z nich hoří přesně jednu hodinu. 🔥 Jak pomocí nich změříte 15 minut, aniž byste je přestřihli nebo přeložili pro určení středu? To by vám totiž nepomohlo, jelikož šňůry nehoří rovnoměrně. Jisté je jen to, že každá z nich shoří přesně za 60 minut. Jak tedy s jejich pomocí určíte 15 minut? A jak byste si poradili, kdybyste měli k dispozici jen jednu šňůru namísto dvou?

 

ŘEŠENÍ:

Máme-li k dispozici dvě šňůry, zapálíme jednu šňůru naráz na obou koncích a druhou na jednom konci. Po 30 minutách zápalná šňůra číslo jedna zcela shoří. V tomto okamžiku zapálíme šňůru číslo dvě i na konci, který dosud nehořel. Nyní, když šňůra hoří z obou stran, bude trvat přesně 15 minut, než shoří zcela.

Jestliže máme k dispozici jen jednu šňůru, můžeme oněch 15 minut teoreticky také změřit, ale pouze za předpokladu, že budeme pracovat rychle. Nejprve zapálíme šňůru na obou koncích a zároveň zhruba uprostřed. Plamen uprostřed se rozdělí na dva, které se budou pohybovat k oběma koncům. Jakmile jedna část šňůry zcela shoří, protože se plameny setkaly, zapálíme rychle ještě jeden plamen mezi dvěma plameny, které se k sobě blíží ve zbývající části šňůry. Jakmile šňůra zcela shoří, uběhlo přesně 15 minut.

 

Zdroj: www.denksport-raetsel.de