Víte, že sépie si také nechají v žaludku místo, když očekávají skvělou večeři?

Nejinteligentnější bezobratlí živočichové jsou bezesporu hlavonožci jako chobotnice, sépie a olihně. Mnohá pozorování a pokusy ukázaly, že jsou schopni se učit a řešit různé problémy stejně jako nejchytřejší zástupci savců. Studie francouzské badatelky Pauline Billard (The University of Caen Normandy) a jejích spolupracovnic odhalila u sépií další pozoruhodné projevy chování.

Pokusné sépie byly rozmístěny odděleně, každá ve své nádrži. Nejprve jim byli předloženi krabi a krevety o stejné velikosti. Ukázalo se, že jednoznačně dávají přednost krevetám.

V prvním experimentu byl do jednotlivých nádrží každé ráno umístěn jeden krab a každý večer jedna kreveta. Večer bylo vždy zaznamenáno, zda byl krab zkonzumován a případný přeživší krab byl z nádrže vyjmut. Následně byly podmínky změněny a krevety byly umisťovány náhodně jen do některých nádrží. Výsledky ukázaly, že sépie jedly během dne výrazně méně krabů, dokud se mohly spolehnout na večerní hostinu. Ve dnech, kdy si nebyly jisté přísunem krevet k večeři, zkonzumovaly krabů výrazně více. “Bylo překvapivé, jak rychle sépie přizpůsobily své stravovací návyky panujícím podmínkám: během několika dní si uvědomily, jak pravděpodobné je, že se ve večerních hodinách budou krevety servírovat. Jedná se o úžasně komplexní chování, které je možné pouze pomocí sofistikovaných funkcí mozku,“ shrnuje Pauline Billard.

V druhém experimentu byli ráno do každé nádrže se sépií umístěni dva krabi (sépie byly starší a potřebovaly více potravy). Opět byl zaznamenáván počet zkonzumovaných krabů a zbylí byli z nádrží odstraňováni. Večer dostaly sépie dvě krevety, avšak jen každý druhý den. Ukázalo se, že sépie výrazně snížily konzumaci krabů ve dnech, kdy večer obdržely krevety, a tato změna chování byla tím výraznější, čím déle byly sépie takto testovány. Reagovaly tedy na základě znalosti o tom, co se stane v blízké budoucnosti.

Celkem bylo testováno 29 sépií obecných (Sepia officinalis) ve věku od 3 do 6 měsíců. Pocházely z obou břehů Lamanšského průlivu, kde byly sbírány ještě jako vajíčka. Tito hlavonožci jsou rozšířeni podél celého evropského pobřeží, měří asi půlmetru a mohou vážit až čtyři kilogramy. Testované sépie byly použity ještě k dalším neinvazivním experimentům a byly chovány ve vyhovujících podmínkách, dokud nezemřely stářím.

Popsaná flexibilní strategie hledání a příjmu potravy ukazuje, že na základě předchozích zkušeností se sépie rychle přizpůsobují změnám svého prostředí. Pokud se sépie rozhodne jíst „obyčejné“ kraby, přijde ve večerních hodinách o chutnější potravu. My lidé se také nepřejíme chlebem k svačině, když očekáváme výtečnou večeři. 🙂

Fascinuje vás chování různých živočichů? Přihlaste se ke studiu biologie na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

 

Zdroje: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2019.0743https://www.wissenschaft.de/umwelt-natur/tintenfische-fressen-vorausschauend/#