zVĚDAvosti: co vyčteme z kostí

Hurá, pokračování oblíbených rozhovorů s vědci je na světě! Předchozí záznamy můžeš zhlédnout zde. I tentokrát středoškolští studenti navštívili několik vědců pracujících na ZČU a kladli jim všetečné otázky týkající se jejich cesty k vědě. Před „oko“ kamery se postavil i Mgr. Lukáš Friedl, Ph. D. pracující na katedře antropologie (antropologie = věda o člověku).

Předmětem jeho zkoumání jsou lidské kostry, ze kterých zvládne vyčíst mnoho zajímavého o životě (a smrti) jejich nositelů. Kosti nám například umí prozradit, jak byla daná osoba velká, kolik vážila, jestli šlo o muže či ženu a kolika se zhruba dožila let. Biologická antropologie se ale nespokojí jen s těmito informacemi. Zajímají ji i další okolnosti, které ovlivňovaly život konkrétních lidí. Po důkladném prozkoumání jejich kostry dokáží vědci určit, jestli měl daný člověk hodně práce, zda byl nemocný a jakou stravou se živil. Díky těmto poznatkům pak můžeme z osudů jednotlivých lidí skládat pomyslné puzzle, které nám dají výsledný obraz – představu o tom, jak před mnoha lety vypadala společnost, jak se naši předci chovali, s jakými se potýkali obtížemi.

Podívejte se na záznam rozhovoru s Mgr. Lukášem Friedlem, Ph. D.:

         

Jak je vidět, bádání vědců v této oblasti je podobné detektivnímu pátrání. Na konci „případu“ však nenajdeme zločince, ale dozvíme se něco více o našich kořenech, o životě lidí v minulosti.


iko-2Zajímá tě, jak žili naši předci? Koukni se na nabídku Fakulty filozofické Západočeské univerzity, pod kterou patří i Katedra antropologie. Třeba se jednou naučíš číst z kostí i ty.