Den plný zážitků na Fakultě filozofické

Stručná anotace:

Během exkurze poznají její účastníci Fakultu filozofickou a její činnost jako nedílnou součást Západočeské univerzity v Plzni i jako instituci, aktivně se podílející na kulturním a společenském životě západočeské metropole a celého regionu. Prohlédnou si archeologické, antropologické a jazykové laboratoře, zúčastní se interaktivní prohlídky centra Plzně, kde si ověří své znalosti z oblasti společenských věd a jazyků. Součástí exkurze bude také tematicky zaměřený workshop (výroba upomínkového předmětu) a beseda se zástupci FF.

Cílová skupina: studenti vyšších ročníků středních škol (věku budou přizpůsobeny obsah i forma exkurze) – první exkurze realizovaná pro oceněné v soutěži Karel IV. – stavitel mostů

Počet účastníků: cca 15

Lektor: lektoři z KGS

program exkurze sestavují a zodpovídají: Mgr. A. Königsmarková, Ph.D. Ing. Z. Vávra, Ph.D.

Místo realizace: budova Filosofické fakulty, Riegrova 11, Plzeň

Termín realizace: ŘÍJEN 2018, LISTOPAD 2018

Přihlásit se