Dopravní technika

Stručná anotace:

Popis a rozdělení dopravy na silniční a kolejovou, popis jednotlivých celků jak u silničních vozidel, tak u kolejových vozidel, rozbor aktuálního tématu elektromobility a elektrovozidel, praktické ukázky elektricky poháněných vozidel (koloběžka, motocykl, motokára), praktická ukázka principu elektromobilu apod.

Cílová skupina: neomezená

Počet účastníků: max. 40

Místo realizace: ZČU – FST – KKS, Univerzitní 22, Plzeň

Předpokládaný rozsah: od 2 do 6 výukových hodin (rozsah 2 – 4h pro nižší ročníky SŠ, rozsah 4 – 6h pro vyšší ročníky SŠ) + další 1 až 2 hodiny pro praktické ukázky elektromobility.

Přihlásit se