Hudba a zvuk v pravěku a starověku Evropy

Stručná anotace:

Současné pojetí zvuku a hudby v archeologii vychází především ze spolupráce s ostatními vědeckými obory (např. historie, etnografie, antropologie, muzikologie, psychologie), jejichž poznání může archeologie svými prameny též obohatit. Kromě přehledu archeologických nálezů a památek pravěké a starověké Evropy se přednáška zaměří především na otázky ohledně vzniku a využití hudby a hudebních nástrojů v praktické, společenské i komunikační sféře minulé živé kultury. Přednášku doprovodí ukázky experimentálně vytvořených replik.

Cílová skupina: neomezená

Počet účastníků: cca 20

Lektor: Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D.

Místo realizace: Plzeň

Termín realizace: ŘÍJEN, LISTOPAD

Přihlásit se