Kulturní dědictví česko-bavorského příhraničí

Program hravou formou provede žáky vybranými tematickými oblastmi česko-bavorským kulturním dědictvím (jazyk – jídlo – železná opona – proměny osídlení). Pokusíme se společně odpovědět na otázky, co nás spojuje, co nás rozdělilo a jak si dědictví minulých let a staletí neseme do současnosti. Vyjdeme z vlastních zkušeností a zasadíme je do dějinného, kulturního a jazykového kontextu. Ochutnáme řeč, zvyky i pokrmy našich sousedů – a řada z toho nám vlastně bude blízká.

Akce určená pro žáky nižšího stupně gymnázií (11 – 14 let). Podpora mezipředmětových vztahů a rozpracování obsahu průřezových témat (výchova k toleranci, evropanství atp.). Lze se zaměřit pouze na jeden tematický okruh (např. jen jazyková výchova nebo jen železná opona a hranice atd.) dle preferencí školy, vyučujících. K dispozici pro všechny interaktivní, barevné pracovní listy. Možno doplnit exkurzí přímo do česko-bavorského pohraničí.

Přihlásit se