Laboratoř tunelových experimentů

Stručná anotace:

Exkurze bude zaměřena na vysvětlení hlavních měřicích metod, které jsou používány ke zjištění základních parametrů proudu tekutiny. Některé metody budou předvedeny v ukázce. Bude představen hlavní tunelový stend laboratoře pro výzkum vlastností aeroelasticity a vysvětlena důležitost výsledku výzkumu aeroelasticity na praxi.

Cílová skupina: středoškoláci

Počet účastníků: max. 15 v jedné skupině

Místo realizace:    ZČU, Fakulta strojní, Katedra energetických stroků a zařízení, Univerzitní 22, Plzeň

Předpokládaný rozsah: 1 hodina

Lektoři: RNDr. Daniel Duda, Ph.D., Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.

Přihlásit se