Návštěva vybraných laboratoří FEL a RICE

Stručná anotace:

Návštěva vybraných laboratoří Fakulty elektrotechnické a Regionálního centra elektrotechniky RICE dle zájmu a zaměření studentů. Cílem je představit zajímavé výzkumné a vývojové laboratoře a seznámit studenty s perspektivními směry v elektrotechnice.

Cílová skupina: studenti technických škol a gymnázií

Počet účastníků: 20 – 30 studentů

Termín realizace: Termín realizace: obvykle září – říjen, kterýkoliv den v týdnu. Informaci ale potřebujeme alespoň 1 týden předem.

Místo realizace: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 26, Plzeň

[tx_button style=“default“ text=“PŘIHLÁSIT SE“ url=“https://bavsevedou.zcu.cz/prihlaska-2018/“ color=“#dd7171″ textcolor=“white“ target=“self“]