Obrazy a symboly minulosti a současnosti v pojetí vizuální archeologie

Stručná anotace:

Přednáška představí možnosti, kterými disponuje současná archeologie při hledání minulých (zejm. pravěkých) zobrazení a symbolů a odkrývání jejich role, významu a smyslu v tehdejší živé kultuře. Avšak podobně jako další společenské vědy (např. antropologie, etnografie) neomezují již archeologové studium vizuality jen na prostředí jiných (minulých) kultur, ale reflektují kriticky i svá vlastní vizuální díla, stejně jako díla vznikající v rámci současné populární kultury (např. obrazy, filmy, digitální hry), která zobrazují archeology, archeologii nebo minulé lidské světy.  

Cílová skupina: neomezená

Počet účastníků: max. 40

Lektor: Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D.

Místo realizace: Plzeň

Termín realizace: ŘÍJEN, LISTOPAD

Přihlásit se