Obrazy a symboly minulosti a současnosti v pojetí vizuální archeologie

Stručná anotace:

Přednáška představí možnosti, kterými disponuje současná archeologie při hledání minulých (zejm. pravěkých) zobrazení a symbolů a odkrývání jejich role, významu a smyslu v tehdejší živé kultuře. Avšak podobně jako další společenské vědy (např. antropologie, etnografie) neomezují již archeologové studium vizuality jen na prostředí jiných (minulých) kultur, ale reflektují kriticky i svá vlastní vizuální díla, stejně jako díla vznikající v rámci současné populární kultury (např. obrazy, filmy, digitální hry), která zobrazují archeology, archeologii nebo minulé lidské světy.  

Cílová skupina: neomezená

Počet účastníků: max. 40

Lektor: Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D.

Místo realizace: Plzeň

Termín realizace: ŘÍJEN, LISTOPAD

[tx_button style=“default“ text=“PŘIHLÁSIT SE“ url=“https://bavsevedou.zcu.cz/prihlaska-na-besedy-nebo-exkurze-nabizene-na-zcu-rijen-az-listopad-2017/“ color=“#dd7171″ textcolor=“white“ target=“self“]

[tx_calltoact button_text=““ url=““]