Perspektivní směry rozvoje elektrotechniky aneb od žárovky po smart city a internet věcí

Stručná anotace:

Cílem besedy je seznámit studenty středních škol a gymnázií s perspektivními směry výzkumu a vývoje v elektrotechnice a s možnostmi uplatnění v praxi. Součástí besedy jsou i praktické ukázky.

Cílová skupina: studenti SŠ

Počet účastníků: 20 – 40 studentů

Termín realizace: ZÁŘÍ, ŘÍJEN

Místo realizace: přímo na Vaší škole

Přihlásit se