Porodní asistence

Název besedy:

PŘEDSTAVENÍ OBORU PORODNÍ ASISTENCE A OŠETŘOVATELSTVÍ

(ukázka výukových modelů, správná hygiena rukou, měření krevního tlaku a další.)

Stručná anotace:

Porodní asistence je obor, ve kterém je věnována pozornost především péči o ženy těhotné, rodící nebo po porodu, a jejich novorozence. Důraz je kladen na péči založenou na důkazech. Co to znamená? Jde o to, že porodní asistentka nemůže poskytovat péči například při porodu dítěte jen na základě své intuice a pocitů, ale musí využívat vědecky ověřených postupů. Její péče má na zdraví ženy a jejího dítěte velký vliv.

Stejné tak je to i v praxi Všeobecné sestry, ani zde se neobejdeme bez nových poznatků a praxe, která vychází z důkazů správnosti. Úlohou ošetřovatelství je chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví každého – dítěte i dospělého – prostě všech, bez ohledu na věk. Jistě nám dáte za pravdu, že ani zde nelze vycházet pouze ze svého přesvědčení a pocitu, že konáme správně. Praxe sester se opírá o vědu a ověřené postupy.   

V přednášce Vám představíme obor Porodní asistence a Ošetřovatelství,  seznámíme Vás s některými zajímavými výukovými modely, které pomáhají studentkám porodní asistence poskytovat později kvalitní péči ženám a jejich rodinám v praxi a s výukovými modely, které pomáhají studentkám oboru Všeobecná sestra získat dovednosti nutné k jejich profesi – např. aplikace injekcí,..

Současně přiblížíme vliv vědy na nelékařské zdravotnické obory. Přednáška komplexně představí obory Porodní asistence a Všeobecná sestra – studijní plány (přehlede teoretické a praktické výuky), jejich poslání, kompetence, možnosti uplatnění absolventů oborů a další.

Cílová skupina: studenti středních škol

Počet účastníků: 10 a více

Lektor: vyučující Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Místo realizace: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, FZS, Husova 11, Plzeň

Termín realizace: listopad 2018

[tx_button style=“default“ text=“PŘIHLÁSIT SE“ url=“https://bavsevedou.zcu.cz/prihlaska-2018/“ color=“#dd7171″ textcolor=“white“ target=“self“]