Porodní asistence

OŠETŘOVATELSTVÍ  A PORODNÍ ASISTENCE

Představení profese všeobecné sestry a porodní asistentky

Stručná anotace:

Porodní asistence je obor, ve kterém je věnována pozornost především péči o ženy těhotné, rodící nebo po porodu, a jejich novorozence. Důraz je kladen na péči založenou na důkazech. Co to znamená? Jde o to, že porodní asistentka nemůže poskytovat péči například při porodu dítěte jen na základě své intuice a pocitů, ale musí využívat vědecky ověřených postupů. Její péče má na zdraví ženy a jejího dítěte velký vliv.

Stejné tak je to i v praxi Všeobecné sestry, ani zde se neobejdeme bez nových poznatků a praxe, která vychází z důkazů správnosti. Úlohou ošetřovatelství je chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví každého – dítěte i dospělého – prostě všech, bez ohledu na věk. Jistě nám dáte za pravdu, že ani zde nelze vycházet pouze ze svého přesvědčení a pocitu, že konáme správně. Praxe sester se opírá o vědu a ověřené postupy. Profese všeobecné sestry a porodní asistentky jsou samostatná povolání, která mají legislativou dané specifické kompetence. Při výuce studentů je kladen velký důraz na kvalitu výuky a také praktický nácvik potřebných dovedností.

V přednášce vám představíme programy, které připravují studenty pro profese porodní asistentka a všeobecné sestry, seznámíme vás s některými zajímavými výukovými modely, které pomáhají studentkám porodní asistence poskytovat později kvalitní péči ženám a jejich rodinám v praxi a s výukovými modely, které pomáhají studentkám programu Všeobecné ošetřovatelství získat dovednosti nutné k jejich profesi – např. aplikace injekcí, odběry krve, ale i řadu dalších

Současně přiblížíme vliv vědy na nelékařské zdravotnické obory. Přednáška komplexně představí studijní programy Porodní asistence a Všeobecné ošetřovatelství – studijní plány (přehlede teoretické a praktické výuky), jejich poslání, kompetence, možnosti uplatnění absolventů oborů a další.

Cílová skupina: studenti středních škol

Počet účastníků: 10 a více

Lektor: vyučující Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Místo realizace: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, FZS, Husova 11, Plzeň

Termín realizace: dle individuální domluvy

Přihlásit se