Radiologický asistent

Název besedy:

PROČ JÍT STUDOVAT NA FAKULTU ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZČU V PLZNI OBOR RADIOLOGICKÝ ASISTENT

Stručná anotace:

Cílem besedy je studenty blíže seznámit s lékařským oborem radiologie a pracovní náplní radiologického asistenta. Radiologie patří mezi jeden z nejdynamičtěji se vyvíjejících oborů moderní medicíny a jsou do něj začleněny diagnostické metody jako je výpočetní tomografie, magnetická rezonance, sonografie nebo intervenční radiologie. Radiologický asistent po absolvování tříletého studijního programu může najít uplatnění na klinikách, odděleních nebo ambulantních pracovištích radiologie, nukleární medicíny a radioterapie. Součástí přednášky bude i krátký video spot zachycující absolventa FZS oboru Radiologický asistent při jeho práci ve Fakultní nemocnici v Plzni.

Cílová skupina: studenti gymnázií a SŠ

Počet účastníků: max. 50

Lektor: Ing. Kamila Honzíková, odborná asistentka na FZS ZČU v Plzni

Místo realizace: v prostorách konkrétní školy

Termín realizace: individuální domluva školy a lektora

Přihlásit se