Regionální technologický institut – Besedy na školách

Stručná anotace:

Poutavou nevědeckou formou budou představeny různé vědecké disciplíny (mechanika, pružnost a pevnost, materiálový výzkum, ….) a ukázky jejich využití v praxi zejména při vývoji a testování dopravních prostředků (kolejová a silniční vozidla), které se vyrábí v Plzeňském kraji. Popularizovány budou výpočtové simulace, laboratorní testy i provozní zkoušky. Součástí přednášky budou krátké filmy z atraktivních experimentů a zkoušek, jako je např. srážka lokomotivy s automobilem, zatěžování nosné struktury autobusu v provozu i na zkušebně, zkoušení podvozkového rámu tramvaje atd. Krátce bude představena Fakulta strojní ZČU v Plzni a její výzkumné centrum, Regionální technologický institut.

Doba trvání přednášky: 2 výukové hodiny včetně 15 minutové přestávky

Cílová skupina: studenti technicky zaměřených gymnázií a střední průmyslové školy strojní a dopravní

Počet účastníků: není omezen

Termín realizace: individuální dohoda s lektorem

Lektor: doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. – ředitel RTI a bývalý ředitel ŠKODA VÝZKUM s.r.o.

Místo realizace: konkrétní škola, ZČU v Plzni / FST / RTI

Přihlásit se