Škola zdravé chůze

Název besedy: ŠKOLA ZDRAVÉ CHŮZE

Program teoreticko-praktický se základní diagnostikou a terapií.

Rozdělení na 4 části, časová dotace 4 hodiny.

Stručná anotace:

  1. část:

Anatomické minimum dolní končetiny se zaměřením na stavbu nohy. Představení základních pohybů, významu nožní klenby. Seznámení s častými patologickými vadami nohy, možnostmi prevence a významu správného obouvání. K prezentaci jednotlivých vad je využito anatomických modelů. Stručně je představen vývoj lokomoce, který jde od starších kvadrupedálních vzorů až po bipedální chůzi. Podrobněji je rozebrána samotná chůze, její stojná a kročná fáze, správné zatížení nohy při chůzi a odvíjení chodidla od podložky.

  1. část:

Vyšetření stavby a funkce dolní končetiny se zaměřením na nohu. Vyšetření aspekcí a palpací. Praktické vyšetření a hodnocení plosky nohy a chůze s využitím přístrojů. Hodnocení statické a dynamické ve stoji je na přístroji PodoCam. Na přístroji FootScan je hodnocen celkový stoj a chůze. Možnost názorně vidět rozložení váhy v jednotlivých segmentech nohy a odvíjení plosky nohy.

  1. část:

Terapie, aktivní cvičení se zaměřením na udržení správné funkce a zlepšení postavení nohy. Představení metodiky senzomotorické stimulace. Je využito stimulačních pomůcek a balančních ploch. Cvičení se provádí naboso pro zlepšení propriocepce s uvědoměním dotyku plosky nohy.

  1. část:

Nordic walking – vybavení, zásady správné chůze. Vycházka do okolí.

Cílová skupina: studenti SŠ

Počet účastníků: 20 studentů

Termín realizace: LISTOPAD

Místo realizace: přímo na Vaší škole nebo ve FZS Husova 11.

Přihlásit se