Současné trendy v mezinárodní politice

Stručná anotace:

Cílem přednášky a následné diskuse je seznámit studenty středních škol se zásadními procesy a událostmi, které ovlivňují současnou mezinárodní politiku. Mezi probíraná témata patří příčiny a důsledky současných ozbrojených konfliktů (např. v regionu Blízký východ), významné projevy mezinárodní spolupráce (zejména integrační projekty), či přehled fenoménů, jež mají vliv na mezinárodní prostředí – terorismus, migrace, změny životního prostředí, mocenský vzestup některých rozvojových zemí apod.
Cílová skupina: studenti vyšších ročníků středních škol (cca 16 – 19 let)

Počet účastníků: 30

Lektor: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Místo realizace: Katedra politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU Jungmannova 1, Plzeň

Termín realizace: ŘÍJEN, LISTOPAD

Přihlásit se