Zachraň život! (Zdravotnický záchranář)

Stručná anotace:

Cílem besedy je studenty blíže seznámit se studijním oborem Zdravotnický záchranář s náplní studia a činnostmi, které po ukončení studia Zdravotnický záchranář vykonává. Součástí besedy bude také ukázka modelové situace s využitím plně vybaveného simulátoru sanitního vozu. Absolvent oboru zdravotnický záchranář je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem, který samostatně řeší úkoly v souvislosti s poskytováním akutní intenzivní lůžkové péče, péče na urgentním příjmu a specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Zdravotnický záchranář umí chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví a adekvátně komunikovat s pacienty v různých situacích, je schopen racionální spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky i se členy týmů integrovaného záchranného systému.

Cílová skupina: studenti gymnázií a SŠ

Počet účastníků: max. 25 -30

Lektoři: odborní asistenti KAZ a studenti studijního oboru Zdravotnický záchranář

Místo realizace: Odborná učebna KAZ, Kollárova ul., Plzeň

Termín realizace: dle individuální domluvy

Přihlásit se