zVĚDAvosti: Čisté prostory

Čisté prostory. Tento pojem asi může v každém člověku vzbuzovat odlišné asociace. Málokdo už však nejspíš ví, že jsou to ale prostory, ve kterých je řízena koncentrace částic a teplota čistého vzduchu. A takovéto čisté prostory jsou stále častěji vyžadovány ve vývoji a výzkumu, potravinářství, zdravotnictví nebo ve výrobě.

Mnoho z produktů, které každodenně používáme, jako jsou léky, potravinářské výrobky, kosmetické přípravky nebo elektronika, by bez využití čistých prostor nemohlo vzniknout. Podnikněte spolu s Ing. Janem Hlínou exkurzi do světa čistých prostor a podívejte se, jakým způsobem je čistých prostor dosahováno a jak jsou využívány v Regionálním inovačním centru elektrotechniky při Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

 

Zaujala Vás výroba tištěných senzorů, tranzistorů nebo výkonových substrátů a chcete se o těchto technologiích budoucnosti dozvědět více? Přihlaste se ke studiu na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.