Bádáme (nejen) ve výuce chemie

Západočeská univerzita v Plzni připravila v rámci projektu Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky rozsáhlou sadu multimediálních materiálů, které mohou využít učitelé i vedoucí volnočasových kroužků.

Například metodické materiály pro výuku redoxních dějů zpracované v nové podobě a v méně běžných souvislostech naleznete v kurzu Bádáme v kroužku chemie na SŠ. Připraveny jsou dále kurzy z oblasti informatiky, matematiky, fyziky nebo biologie. Unikátní materiály byly zpracovány také z oblasti popularizace vědy při výuce jazyků. Najdete zde celou řadu aktivit s tématem vědy, které můžete zařadit do výuky angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny.


iko-2

Všechny materiály jsou zdarma dostupné, takže určitě neváhejte a prohlédněte si celou naši nabídku studijních materiálů a kurzů z oblasti popularizace vědy!