Technika není jenom pro kluky

Na Západočeské univerzitě v Plzni je celá řada technických oborů, kde se mohou v praxi velice dobře uplatnit ženy stejně jako muži. S cílem motivovat dívky ke studiu na Fakultě aplikovaných věd je každoročně realizováno letní soustředění pod názvem TyLIDi.

Chodíš na střední školu?
Jsi ve druhém nebo třetím ročníku?
Baví tě kreativní práce na počítači?
Chceš se dozvědět něco, co tě škola nenaučí?
Máš čas poslední týden v srpnu?

Pak právě pro tebe je soustředění určeno. Letos bude jeho hlavní náplní vizuální programování s tématem virtuální život. Druhým velkým tématem, kterým se budeme zabývat, bude digitální fotografie. V rámci tohoto bloku se dozvíš, jak si správně nastavit fotoaparát a prakticky si vyzkoušíš práci ve fotoateliéru i focení v exteriéru a následnou úpravu fotek. Důležitou částí programu jsou exkurze na vybraná pracoviště katedry a vědeckého centra NTIS a návštěva Techmanie, která je naším partnerem. Velmi speciálním bodem programu bude diskuse se ženami, které v IT pracují a uspěly, a také se současnými studentkami FAV, která proběhne v rámci vernisáže fotografií zúčastněných děvčat. Součástí programu budou i soutěže o ceny.

Neváhej a prozkoumej webové stránky tylidi.zcu.cz.


iko-2Prohlédni si také možnosti studia na Fakultě aplikovaných věd.