Bádáme v astronomii

Student Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Martin Královec zvítězil se svým didakticky zaměřeným projektem v celofakultním kole studentských vědeckých a odborných prací. Ve své diplomové práci s názvem Projekt Apollo a jeho začlenění do výuky fyziky na základní škole vytvořil studijní materiál, tak aby byl srozumitelný žákům základních škol a pomohl učitelům v hodinách fyziky. V práci nalezneme podrobnou historii týkající se počátků dobývání vesmíru se zaměřením na lety na Měsíc v rámci programu Apollo.

[tx_row]
[tx_column size=”1/2″]Obr.10[/tx_column]
[tx_column size=”1/2″]Obr.9[/tx_column]
[/tx_row]

Vlevo: Žáci základní školy při jednom z experimentu Jak je těžké trefit Měsíc. Vpravo: Rozložená raketa Saturn V, kosmická loď Apollo a lunární modul

V rámci této práce byl vyhotoven papírový model rakety Saturn V v měřítku 1:96, který je kompletně rozložitelný na jednotlivé části nosné rakety a kosmické lodi. Tato pomůcka je ideálním nástrojem do hodin fyziky, konkrétně kosmonautiky, jelikož učitel může názorně ukázat průběh a technická specifika letu astronautů na Měsíc.

Další navržené experimenty mají potenciál stát se atraktivní součástí výuky fyziky při probírání kosmických letů. Žáci se při jednom z experimentů vžili do role posádky Apolla 13 a vyrobili improvizovaný filtr oxidu uhličitého, který zachránil astronautům život.

Obr.16

Experiment Apollo 13 a výroba filtru. Upravený filtr pro spojení s filtrem nacházející se v lunárním modulu. Druhý konec bílé hadice je spojen s filtrem z velitelského modulu, v našem případě s vysavačem, který ověří funkčnost filtru.

Zajímavý je také experiment, který vyvrací konspirační teorii o přistání člověka na Měsíci. Většina konspiračních teorií se opírá o údajně falešné fotografie a jednu z těchto teorií žáci vyvrátili s použitím běžně dostupných pomůcek a materiálů.

Obr.23

Experiment Apollo 11 a podivné stíny. Na fotografii vlevo jsou stíny rovnoběžné (terén bez nerovností). Na fotografii vpravo jsou stíny různoběžné (terén s nerovnostmi).

 


iko-2Zájemcům doporučujeme prohlédnout si novou sekci kosmolety na astronomickém serveru Fakulty pedagogické – www.astronomia.zcu.cz. Byly kompletně zpracovány podsekce zabývající se lety sond na Měsíc a programy Mercury, Gemini a Apollo.