Kybernetika hrou na Campo Arduino

Chceš si postavit vlastního jednoduchého robota?
Chceš si vyzkoušet naprogramovat chování jednoduchého robota?
Chceš určovat, jak má reagovat na signály z různých čidel?
Chceš strávit pár dní v dobré partě (nejen robotů)?
Chceš mít možnost navrhnout, jak by měl jednoduchý robot vypadat?

Čtvrtý ročník kybernetického letního soustředění Campo Arduino se uskuteční na půdě Katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Cíl soustředění lze nejlépe přiblížit parafrází známého citátu Jana Amose Komenského „Kybernetika hrou“. Jak již název napovídá, předmětem bude „hraní si“ s jednoduchými roboty, založenými na platformě Arduino.

Kybernetické letní soustředění je určeno pro všechny, kteří si chtějí týden hrát s jednoduchými roboty, sestavovat je a pak programovat, pro všechny, kteří se chtějí seznámit s platformou Arduino. Soustředění je určeno především pro studenty středních škol a druhého stupně základních škol.

Více informací najdeš na http://campoarduino.zcu.cz/.

Jednoduché roboty ovládané platformou Arduino tvoří most mezi dětskými hračkami a prací v různých průmyslových odvětvích. Moderní hračky jsou stále více komplikované a mají stále více funkcí, mluvíme-li tedy o mechanických, či mechanicko-elektrických hračkách.
Postavit si však robota z hromádky „šrotu“ nebo pěkné stavebnice a zkoušet ho programovat je věc jiná. Určitý krok tímto směrem jsou například roboty Lego NXT a podobné, které se již dají programovat. Jsou však většinou omezeny na konrétní sady součástek (kostiček apod.) a mají několik senzorů, které jsou v krabici s robotem. Platforma Arduino umožňuje velmi jednoduchým způsobem postavit originálního robota podle svých požadavků a zakoupit si pouze ty díly (senzory, motorky apod.), které pro něj jsou třeba.
Děti si první den soustředění postaví robota z typizované stavebnice a vytvoří první program – robota oživí. Další dny jsou plné malých soutěží, k jejichž úspěšnému splnění je zapotřebí vytvořit jednoduchý program. Děti se tak drobnými výzvami učí základy algoritmizace a programování. Celé soustředění vrcholí větší soutěží, na jejíž průběh jsou pozvány rodiny účastníků, a loučíme se vyhlášením vítězů a předáním cen.

iko-2

 

Campo Arduino pořádá katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Podívej se na informace o studiu kybernetiky.