Exkurze ZČU 2017

Název exkurze:

1. K čemu je nám dobrá sociologie: aneb odkrývání skrytého

Stručná anotace:

 K čemu je sociologie prospěšná společnosti a jaké nabízí možnosti při uplatnění na trhu práce? Účastníci exkurze se v krátkých blocích seznámí s fungováním sociologie, prohlédnou si pracoviště katedry a dostanou odpovědi na své zvídavé otázky.  Na závěr si formou zážitkové sociologie osvojí praktické aplikace jako je navržení svého vlastního výzkumu.

Cílová skupina: studenti středních škol

Počet účastníků: 10 – 20

Lektor: vyučující katedry sociologie

Místo realizace: katedra sociologie Sedláčkova 15, Plzeň a okolí

Termín realizace: ŘÍJEN 2017, LISTOPAD 2017

PŘIHLÁSIT SE

Název exkurze:

2. DEN PLNÝ ZÁŽITKŮ NA FAKULTĚ FILOZOFICKÉ ZČU V PLZNI

Stručná anotace:

Během exkurze poznají její účastníci Fakultu filozofickou a její činnost jako nedílnou součást Západočeské univerzity v Plzni i jako instituci, aktivně se podílející na kulturním a společenském životě západočeské metropole a celého regionu. Prohlédnou si archeologické, antropologické a jazykové laboratoře, zúčastní se interaktivní prohlídky centra Plzně, kde si ověří své znalosti z oblasti společenských věd a jazyků. Součástí exkurze bude také tematicky zaměřený workshop (výroba upomínkového předmětu) a beseda se zástupci FF.

Cílová skupina: studenti vyšších ročníků středních škol (věku budou přizpůsobeny obsah i forma exkurze) – první exkurze realizovaná pro oceněné v soutěži Karel IV. – stavitel mostů

Počet účastníků: cca 15

Lektor: lektoři z KGS

program exkurze sestavují a zodpovídají: Mgr. A. Königsmarková, Ph.D. Ing. Z. Vávra, Ph.D.

Místo realizace: budova Filosofické fakulty, Riegrova 11, Plzeň

Termín realizace: ŘÍJEN 2017, LISTOPAD 2017

PŘIHLÁSIT SE

Název exkurze:

3. Výrobní stroje a zařízení

Stručná anotace:

Exkurze bude zaměřena na tato témata: charakteristika výrobních strojů, jejich dělení tvářecí a obráběcí, popis jednotlivých celků, praktické ukázky výroby dílů dle 2D a 3D předlohy na ručním lise (výroba placek), 2D laserovém stroji a 3D frézce i 3D tiskárně, případně „exkurze“ do halových laboratoří na plnohodnotné výrobní stroje, praktická stavba technického zařízení s využitím stavebnic typu MERKUR MACHINERY.

Cílová skupina: neomezená

Počet účastníků: max. 40

Místo realizace: ZČU – Fakulta Strojní – KKS, Univerzitní 22, Plzeň

Předpokládaný rozsah: od 1 do 8 výukových hodin (rozsah 1 – 2h pro nižší ročníky SŠ, rozsah 2 – 4 pro vyšší ročníky SŠ) + další 2 až 4 hodiny pro možnost využití praktické tvorby pomocí stavebnice.

PŘIHLÁSIT SE

Název exkurze:

4. Manipulační stroje a zařízení

Stručná anotace:

Exkurze se zaměří na tato témata: co je to manipulátor, jaké jsou rozdíly jednotlivých technických zařízení, základní robotika, praktické ukázky manipulace s předmětem pomocí profesionálního robotu, praktická stavba technického zařízení s využitím stavebnic typu MERKUR, LEGO.

Cílová skupina: neomezená

Počet účastníků: max. 40

Místo realizace: ZČU – Fakulta strojní –  KKS, Univerzitní 22, Plzeň

Předpokládaný rozsah: od 2 až 6 výukových hodin (rozsah 1 – 3h pro nižší ročníky SŠ, rozsah 2 – 4h pro vyšší ročníky SŠ) + další 2 až 4 hodiny pro možnost využití praktické tvorby pomocí stavebnice.

PŘIHLÁSIT SE

Název exkurze:

5. Dopravní technika

Stručná anotace:

Popis a rozdělení dopravy na silniční a kolejovou, popis jednotlivých celků jak u silničních vozidel, tak u kolejových vozidel, rozbor aktuálního tématu elektromobility a elektrovozidel, praktické ukázky elektricky poháněných vozidel (koloběžka, motocykl, motokára), praktická ukázka principu elektromobilu apod.

Cílová skupina: neomezená

Počet účastníků: max. 40

Místo realizace: ZČU – FST – KKS, Univerzitní 22, Plzeň

Předpokládaný rozsah: od 2 do 6 výukových hodin (rozsah 2 – 4h pro nižší ročníky SŠ, rozsah 4 – 6h pro vyšší ročníky SŠ) + další 1 až 2 hodiny pro praktické ukázky elektromobility.

PŘIHLÁSIT SE

Název exkurze:

6. EXKURZE V RTI, VÝZKUMNÉM CENTRU FAKULTY STROJNÍ

Stručná anotace:

Část 1: video a slide-show

Poutavou formou budou představeny výzkumné programy, laboratoře a aktivity Regionálního technologického institutu, výzkumného centra Fakulty strojní ZČU v Plzni.

Část 2: exkurze ve vybraných laboratořích RTI

Laboratoř pro virtuální prototyping (konstruování prototypů a simulace procesů a technologií)

Laboratoř technologického plánová výroby (ergonomické studie, využití virtuální reality)

Laboratoř experimentálního obrábění (3D tisk speciálních komponent z kovových materiálů)

Laboratoř experimentálního tváření a technologie obrábění (ukázky možností tváření a obrábění)

Plán navštívených laboratoří lze dle dohody upravit/rozšířit.

Doba trvání: 2 výukové hodiny včetně 15 minutové přestávky

Cílová skupina: studenti technicky zaměřených gymnázií a středních průmyslových škol

Počet účastníků: max. 15 studentů v jedné skupině / max. 2 skupiny souběžně

Termín realizace: Při včasném oznámení (min. 1 týden předem) lze realizovat kterýkoliv den v týdnu.

Lektoři: vedoucí / zástupci vedoucího příslušných laboratoří

Místo realizace: Regionální technologický institut, výzkumné centrum Fakulty strojní

PŘIHLÁSIT SE

Název exkurze :

7. Návštěva výzkumného centra NTIS

Stručná anotace:

Návštěva výzkumného Evropského centra excelence NTIS, počítačové neurolaboratoře, robotické laboratoře, nanomateriálové laboratoře, ukázky z mechaniky, matematiky, geomatiky a fyziky.

Dle aktuálních možností rovněž ukázky z bezpilotního letectví (drony).

Cílová skupina: studenti technických škol

Počet účastníků: 20 – 40 studentů

Termín realizace: Exkurze lze uskutečnit kterýkoliv den v týdnu. Informaci ale potřebujeme alespoň 1 týden předem.

Místo realizace: NTIS – FAV – Technická 8, Plzeň

PŘIHLÁSIT SE

Název exkurze:

8. Návštěva vybraných laboratoří FEL a RICE

Stručná anotace:

Návštěva vybraných laboratoří FEL a RICE dle zájmu a zaměření studentů. Cílem je představit zajímavé výzkumné a vývojové laboratoře a seznámit studenty s perspektivními směry v elektrotechnice.

Cílová skupina: studenti technických škol a gymnázií

Počet účastníků: 20 – 30 studentů

Termín realizace: Září – říjen 2017, kterýkoliv den v týdnu. Informaci ale potřebujeme alespoň 1 týden předem.

Místo realizace: FEL – RICE, Univerzitní 26, Plzeň

PŘIHLÁSIT SE