Hádanka – Poznej vynález (1. díl)

Začínáme seriál hádanek ze světa vynálezů a patentů. Poznáte podle nápověd, o jaký vynález se jedná? Vynález, který si představíme v této první hádance, využíváme všichni. Neobejde se bez něj téměř žádná budova.

Nápovědy:

Nápad je starý více jak 250 let. Zmínky nacházíme už v polovině 18. století, r. 1750–1754.

O vynálezci se vedou spory, které dosud nebyly ukončeny. V Čechách to byl zřejmě český katolický kněz, přírodovědec a vynálezce Václav Divíšek, známější jako Prokop Diviš (26. 3. 1698 - 21. 12. 1765). Ve světě je za vynálezce považován americký státník, diplomat, vydavatel, přírodovědec a spisovatel Benjamin Franklin, pseudonymem Richard Saunders (17. 1. 1706 - 17. 4. 1790).

Vynález byl poprvé postaven v červnu 1754 na zahradě fary v Příměticích na jižní Moravě. Nenašel však ze začátku u místních lidí pochopení a vzbuzoval obavy. Lidé mu přičítali vinu za dlouhodobá sucha a 10. března 1760 byl rozzlobenými obyvateli Přímětic stržen. O rok později byl však umístěn znovu na věž přímětického kostela.
Na stavbu byl prvně v Čechách instalován v roce 1775, a to na zámek v Měšicích u Brandýsa nad Labem a v Praze poprvé v roce 1776 na zbrojnici vyšehradské citadely.

V zahraničí byl poprvé uveden do provozu až v roce 1760 ve Filadelfii na budovách State House a Academy Building. Jednalo se ale o zařízení pracující na jiném principu než vynález Prokopa Diviše.

Meteorologický stroj (machina meteorologica) nebo také povětrnostní mašina.

Je to zařízení, které slouží k ochraně budov a lidí před nebezpečnými účinky blesku. Vytváří vodivou cestu ke svedení bleskového výboje do země.

Skládá se z jímacího zařízení, svodu a uzemnění.
Jímací zařízení - různé druhy vodičů zachycující blesk.
Svod - vodivé spojení od jímacího zařízení k uzemnění,
Uzemnění - zemnič zapuštěný v zemi, který zajišťuje svod bleskového výboje do země.

Slož si obrázek:

Hromosvod

Prokop Diviš si svůj vynález zkoušel ověřit vtipným způsobem při návštěvě císařského dvora Marie Terezie. Ve své paruce měl ukryté kovové hroty, kterými rušil pokusy dvorních fyziků.

Při přípravě hádanky jsme čerpali informace z těchto zdrojů:
https://elektrika.cz/data/clanky/for-elektro-2009-dehn-soehne-o-hromosvodech-pohledem-odborniku
https://www.gnhromosvody.cz/cz/uzitecne-informace/vynalez-hromosvodu
http://www.kolarhromosvody.cz/z_historie.htm
http://hromosvody-pribram.cz/historie-hromosvodu.php
http://www.hromyblesky.cz/historie-hromosvodu-praha-tesinsky-hromyblesky.html
https://vlast.cz/bleskosvod/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hromosvod


Zajímají vás podobné vynálezy a vše, co souvisí s vedením výbojů? Přihlaste se ke studiu na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.