Kuriózní experimenty: Dětský mozek vs. městská zeleň

Městská zeleň je často skloňovaným tématem, a to především v souvislosti se stále teplejším a sušším klimatem, které nás v posledních letech sužuje. Podle nejnovějších výzkumů však parky a další zelená zákoutí neslouží jen pro potěchu oka nebo příjemnější klima ve městě – ukazuje se, že městská zeleň má zároveň zásadní dopad na vývoj našich dětí.

To dokládá také studie Eirini Flouri a jejích kolegů z University College London, kteří testovali celkem 4758 jedenáctiletých dětí z rozličných anglických měst. V rámci experimentu nejprve na základě satelitních snímků zjišťovali, kolik městské zeleně se nachází ve čtvrti, kde dítě bydlí. Dále prostřednictvím rozhovoru s rodiči zkoumali socioekonomické prostředí, v němž dítě žije. A následně podrobili všechny děti standardizovanému testu prostorové pracovní paměti, která je zodpovědná za zpracování opticko-prostorových informací a za řízení pozornosti. Tento typ pracovní paměti je přitom úzce spojen s matematickými výkony školáků.

Studie potvrdila, že děti ze čtvrtí s větším výskytem městské zeleně udělaly v kognitivním testu podstatně méně chyb než jejich vrstevníci z méně zelených oblastí, a to bez ohledu na socioekonomické prostředí, z něhož pocházely.

Zdá se tedy, že dostatek či nedostatek zeleně může výrazně ovlivnit vývoj dětského mozku, což je důležité zjištění, které by mělo být zohledněno nejen při územním plánování měst a obcí, ale také v rámci vzdělávání, kdy by mělo být věnováno více prostoru učení v přírodě. A v neposlední řadě je to zásadní zpráva pro rodiče, kterým není lhostejný vývoj jejich dětí.

Tak na nic nečekejte, sbalte se a vyrazte do přírody! 🙂

Zajímá vás tajemství lidské mysli? Přihlaste se ke studiu na Katedře psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni!

 

Zdroj: Eirini Flouri (University College London) et al., British Journal of Educational Psychology, doi: 10.1111/bjep.12243