Laboratoř se vzduchovou turbínou

Stručná anotace:

Exkurze bude zaměřena na vysvětlení pojmu lopatkový stroj, turbína, turbínový stupeň, rozváděcí a oběžná lopatka. Budou popsány hlavní formy energií a přeměna energie v turbíně na kinetickou energii rotoru. Bude vysvětlen pojem účinnosti energetických přeměn, a hlavní cíle výzkumu na stendu s využitím v energetické praxi.

Cílová skupina: středoškoláci

Počet účastníků: max. 15 v jedné skupině

Místo realizace:    ZČU, Fakulta strojní, Katedra energetických stroků a zařízení, Univerzitní 22, Plzeň

Předpokládaný rozsah: 1 – 2 hodiny

Lektoři: Ing. Marek Klimko, Ing. Jan Uher, Dr. Ing. Jaroslav Synáč

[tx_button style=“default“ text=“PŘIHLÁSIT SE“ url=“https://bavsevedou.zcu.cz/prihlaska-2018/“ color=“#dd7171″ textcolor=“white“ target=“self“]