Laboratoř se vzduchovou turbínou

Stručná anotace:

Exkurze bude zaměřena na vysvětlení pojmu lopatkový stroj, turbína, turbínový stupeň, rozváděcí a oběžná lopatka. Budou popsány hlavní formy energií a přeměna energie v turbíně na kinetickou energii rotoru. Bude vysvětlen pojem účinnosti energetických přeměn, a hlavní cíle výzkumu na stendu s využitím v energetické praxi.

Cílová skupina: středoškoláci

Počet účastníků: max. 15 v jedné skupině

Místo realizace:    ZČU, Fakulta strojní, Katedra energetických stroků a zařízení, Univerzitní 22, Plzeň

Předpokládaný rozsah: 1 – 2 hodiny

Lektoři: Ing. Marek Klimko, Ing. Jan Uher, Dr. Ing. Jaroslav Synáč

Přihlásit se