Pokusohraní: Proč je snažší plavat ve slané vodě?

Už jste někdy slyšeli o Mrtvém moři? Jeho vysoká hustota je způsobena množstvím rozpuštěné soli. Proto nemusíme umět plavat, abychom se udrželi na jeho hladině. Pojďte si to s námi vyzkoušet!

CO POTŘEBUJETE?

  • plastelína 🧱
  • brčko 🗞️
  • nádoba na vodu 🥛
  • sůl 🧂
  • fixa ✏️

JAK NA TO?

  1. Z plastelíny vytvarujte kuličku, tu pak připevněte na jednu stranu brčka.
  2. Ponořte brčko s plastelínou do vody. Brčko musí být kolmo k hladině, plastelína na dně nádoby.
  3. Označte na brčku fixou místo, kam dosahovala hladina vody.
  4. A teď postup zopakujte. Jen do vody nasypte sůl. Hodně soli. Co se stalo? Porovnejte rysku na brčku se současnou hladinou vody. Zanořilo se brčko do čisté vody hlouběji?

JAK JE TO MOŽNÉ?

Slaná voda je hustá! Částice slané kapaliny jsou hustší, vzdálenosti mezi nimi jsou menší, než je tomu u méně hustých kapalin. Hustší kapaliny tak vytvářejí větší tlak na předměty na hladině. Ty se tam pak lépe udrží  🤯.

DALŠÍ NÁPADY

Nasypejte do nádoby další sůl. Vidíte nějakou změnu?