Víte, že kuřáci znečišťují vzduch kolem sebe, i když zrovna nekouří?

I v nekuřáckých prostorech dýcháme škodliviny vzniklé při kouření. Uvolňují se z těl a oděvů kuřáků. Toto tzv. kouření z třetí ruky je naprosto běžné, neboť více jak čtvrtina obyvatel ČR kouří. Množstvím uvolňovaných škodlivin se zabýval badatel Roger Sheu (Department of Chemical and Environmental Engineering, Yale University) a jeho tým z USA a Německa.

Pro případovou studii bylo vybráno multikino v německé Mohuči (Mainz), kde nikdy nebylo povoleno kouření. Před vstupem do budovy jsou kuřáci povinni dokouřit a následně čekají 5 až 10 minut na zakoupení vstupenky. To je podle klinických testů dostatečný čas na úplné vydechnutí kouře před vstupem do konkrétního kinosálu. Kino je pro tento výzkum ideální také proto, že minimalizuje jiné vnitřní zdroje znečištění (např. vaření) a izoluje skupinu lidí po delší čas v uzavřeném prostoru, do kterého lidé vstupují v přibližně shodnou dobu před začátkem filmu. Měření probíhala na přelomu ledna a února 2017 a v sálu bylo denně na programu 4 až 5 projekcí (3 různé filmy – 1 rodinný a 2 akční pro dospělé). Pomocí hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením byl analyzován vzduch odváděný stropními průduchy. Některé látky byly detekovány přímo na místě v reálném čase, další vzorky byly odebírány k pozdějšímu vyhodnocení.

Vedle nikotinu byla ve vnitřním prostoru zaznamenána řada látek z cigaretového kouře, které jsou zdraví škodlivé. Patří mezi ně akrolein, formaldehyd, benzen, acetonitril a další. Množství zbytků cigaretového kouře se výrazně zvyšovalo při večerních představeních pro dospělé, kdy bylo v sálu větší procento kuřáků ve srovnání s projekcemi rodinných filmů. Naměřené hodnoty nebezpečných látek nebyly nikterak zanedbatelné. Při jednotlivých projekcích odpovídalo pasivnímu kouření jedné až deseti cigaret. Koncentrace škodlivin dosáhly vrcholu, když publikum dorazilo, a v průběhu času klesaly. I po odchodu lidí bylo možné škodliviny detekovat. Tyto trvalé koncentrace vědci přisuzují skutečnosti, že povrchy a vybavení místnosti tyto látky absorbují a později je znovu uvolňují. „Představa, že nekuřák by byl v nekuřácké místnosti chráněn před pasivním kouřením, je mylná,“ shrnuje výsledek studie Drew Gentner, jeden ze spoluautorů. Spolu se svými kolegy zdůrazňuje, že kinosál je velký a relativně dobře větraný prostor. V případě testování vzduchu přímo vedle kuřáků by byly naměřené hodnoty výrazně vyšší. Podobně by tomu bylo v menších prostorech, jako je veřejná doprava, bary, kanceláře či byty.

Zajímají vás podobné analýzy s praktickým využitím? Přihlaste se ke studiu laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví na Fakultě zdravotnických studií, nebo ke studiu medicínské informatiky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Zdroje: https://advances.sciencemag.org/content/6/10/eaay4109https://www.wissenschaft.de/gesundheit-medizin/raucher-belasten-nichtraucher-raeume/