Síťař, programátor nebo ekonom

I tak by se daly nazvat besedy se studenty, které proběhly 23. a 25. listopadu na Střední škole informatiky a finančních služeb v Plzni. Účelem besed bylo představení možností vzdělávání žáků a jejich prohlubování za pomocí kurzů a materiálů vytvořených v rámci projektu Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky.

ssinfis01 ssinfis02

Studentům 4. ročníku SŠ, kteří si jako své prohlubující odborné zaměření zvolili programování, byly mimo jiné představeny možnosti dalšího vzdělávání v tomto oboru. Studenti projevovali největší zájem o kurzy zaměřené na programování aplikací pro mobilní operační systém Android.

Druhá beseda proběhla s žáky 2. ročníku, kteří si v tomto roce teprve budou své odborné zaměření volit. Na výběr mají z oblastí počítačových sítí, programování nebo informatiky v ekonomice.

Pro mnohé z nich tak mohou být tyto materiály jedním z prostředků, který jim pomůže blíže proniknout do oboru, o který se zajímají, a usnadnit tak budoucí rozhodování.


iko-2Zajímáš se více o informatiku a přemýšlíš, kam pokračovat po střední škole? Navštiv Katedru výpočetní a didaktické techniky na Pedagogické fakultě ZČU nebo Fakultu aplikovaných věd třeba při dni otevřených dveřích, kde zodpoví všechny tvé dotazy ohledně studia.