Síťař, programátor nebo ekonom

I tak by se daly nazvat besedy se studenty, které proběhly 23. a 25. listopadu na Střední škole informatiky a finančních služeb v Plzni. Účelem besed bylo představení možností vzdělávání žáků a jejich prohlubování za pomocí kurzů a materiálů vytvořených v rámci projektu Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky.

ssinfis01 ssinfis02

Studentům 4. ročníku SŠ, kteří si jako své prohlubující odborné zaměření zvolili programování, byly mimo jiné představeny možnosti dalšího vzdělávání v tomto oboru. Studenti projevovali největší zájem o kurzy zaměřené na programování aplikací pro mobilní operační systém Android.

Druhá beseda proběhla s žáky 2. ročníku, kteří si v tomto roce teprve budou své odborné zaměření volit. Na výběr mají z oblastí počítačových sítí, programování nebo informatiky v ekonomice.

Pro mnohé z nich tak mohou být tyto materiály jedním z prostředků, který jim pomůže blíže proniknout do oboru, o který se zajímají, a usnadnit tak budoucí rozhodování.


iko-2Zajímáš se více o informatiku a přemýšlíš, kam pokračovat po střední škole? Navštiv Katedru výpočetní a didaktické techniky na Pedagogické fakultě ZČU nebo Fakultu aplikovaných věd třeba při dni otevřených dveřích, kde zodpoví všechny tvé dotazy ohledně studia.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *