Vědět o IT ještě víc

Vzdělávat by se měl člověk celý život. Je třeba, abyste už během studia rozšiřovali své obzory a nespokojili se jen s tím, co se dozvíte ve škole. Pokud chcete ve světě IT prorazit, je nezbytné držet krok s dobou, například setkáváním s IT odborníky z akademické sféry. Takovou možnost měli studenti Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Domažlicích, kteří se v listopadu 2016 zúčastnili besedy na téma dalšího vzdělávání při studiu výpočetní techniky.

besedadomazlice01 besedadomazlice02

V rámci této besedy byly žákům 2. a 3. ročníku studijního oboru Informační technologie představeny portály obsahující e-learningové kurzy, které byly vytvořeny v rámci projektu Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky na Západočeské univerzitě v Plzni.

Ačkoli portály obsahují značné množství kurzů, oba ročníky nejvíce zaujal kurz programování aplikací pro Android. Škola se sice věnuje výuce programování, ale pouze webových a desktopových aplikací, programování aplikací pro operační systém Android v jejích učebních plánech chybí. Právě proto je pro žáci i vyučující informatiky kurz zajímavou možností, jak si prohloubit znalosti v oboru.

Zájem o kurz jistě do značné míry podpořil i fakt, že v dnešní době již téměř každý žák vlastní chytrý mobilní telefon, tudíž je pro něj možnost vytvořit si svoji aplikaci velice lákavá.

V mobilním sektoru existují i další operační systémy, zejména iOS nebo Windows. Jak ale můžete vidět na grafu z roku 2013 zobrazujícím vývoj podílů mobilních operačních systémů, Android převládá.

Zdroj: Business Insider

Zajímavý je i celosvětový podíl OS (rok 2015) a předpověď pro rok 2019. Vzhledem k nadvládě Androidu je tak výběr studentů velmi vhodný. A čemu dáváte přednost vy?

20151207_smartphone_bi

Zdroj: Business Insider


iko-2Zajímáš se více o informatiku a přemýšlíš, kam pokračovat po střední škole? Navštiv Katedru výpočetní a didaktické techniky na Pedagogické fakultě ZČU nebo Fakultu aplikovaných věd třeba při dni otevřených dveří.