Víte, že bojga hnědá používá při lovu nevídanou techniku šplhu?

Způsoby, jakými se pohybují hadi, jsou samy o sobě fascinující. Doposud byly známy čtyři. Vědci však nyní u jednoho druhu objevili předtím zcela neznámou, fascinující techniku šplhu. 

Při tomto novém způsobu pohybu had využívá cosi jako smyčku lasa. Obejme sloup nebo kmen stromu spodní částí těla a ocasem se přibližně v polovině svého trupu zahákne. Zvíře tak nesklouzne a v horní polovině má dostatečnou oporu pro vyhledání dalšího záchytného bodu, než se posune výše.

Přesun je velice pomalý a podle počtu přestávek zřejmě také energeticky náročný. Při jednom z pozorování trvalo kolem dvou hodin, než had vyšplhal do výše přes čtvrt metru.

Pro takový výkon už zvíře potřebuje dostatečnou motivaci. Pro tohoto hada je jí kořist, ke které by se jinak jen velmi těžko dostala. 

Vše úzce souvisí s tím, jak se bojga hnědá (Boiga irregularis) dostala na ostrov, kde před ní nežili žádní jiní srovnatelní predátoři. 

Jde o invazní druh hada, běžně rozšířený v některých oblastech Austrále a Indonésie, který se kolem druhé světové dálky zřejmě na některé lodi dostal na ostrov Guam. Tam se mu začalo dařit, neboť neměl žádné přirozené nepřátele a zároveň se mu dostalo bohatého jídelníčku. V důsledku rozšíření bojgy hnědé na Guamu zmizelo z území například mnoho druhů ptáků.

Problematice se začali věnovat ochranáři. Vytvořili oblasti s ochrannými systémy pro ptáky. Umístili budky do výšky na sloupky chráněné speciálním hladkým kovovým pouzdrem, po kterém se predátoři neměli ke kořisti dostat.

Hadi, šplhající po sloupech elektrického vedení už v oblasti Guamu a Havaje způsobili několik výpadků proudu.

Učarovala vám rozmanitost přírody? Přihlaste se ke studiu na Oddělení biologie pod Centrem biologie, geověd a envigogiky na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Zdroj: New Scientist

Obrázek: Pixabay.com