Víte, že nepořádek na pracovišti může souviset s kreativitou?

Máte na stole vše srovnané a dobře zorganizované? Nebo z nepřehledné změti papírů, psacích potřeb a výpočetní techniky nesměle vykukuje jen roh pracovní desky? Podle nedávné studie to může souviset s tím, jak jste tvůrčí.

Zaměstnavatelé mají rádi, když mají v týmu lidi, kteří se drží vymezených rolí a pečlivě plní své úkoly. Stejně tak v něm ale potřebují osobnosti, které do řešení problémů vnesou inovativní vhled a nebojí se popustit uzdu fantazii.

Podle jednoho z nových výzkumů může o kreativním způsobu myšlení trochu napovědět uspořádanost pracovního prostoru. 

Výzkumný tým z Univerzity v Michiganu vedený vědkyní Kathleen Vohs podstoupil subjekty několika úkolům a výzvám. Někteří z dobrovolníků na ně reagovali v uspořádaném prostředí, zatímco jiní je plnili v pracovní prostoru plném nedbale rozházených dokumentů a kancelářských potřeb.

Jedním z experimentů byl i pokus s míčky na stolní tenis. Účastníci měli přijít s nápady na jeho nové využití. Kvantitativně si obě skupiny vedly vyrovnaně, ale nápady od lidí z hůře uklizených místností získaly od nezávislé komise vyšší hodnocení za zajímavost a kreativitu.

Je známo, že nepořádek na pracovním stole měla celá řada vůdčích inovátorů a tvůrců, jako Albert Einstein, Steve Jobs a Mark Twain. Nedá se ale již zaručit, že duch génia zaručeně padne na každého, jehož pracovní stůl zůstává skryt pod nánosem nevyřízených lejster.

Zajímá vás roztodivnost lidské povahy? Přihlaste se ke studiu na katedře psychologie na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

 
 
 
Zdroj: Association for Psychological Science

Obrázek: unsplash.com