Víte, že také na oběžné dráze Země je třeba uklízet?

Dobývání nových teritorií patří k lidstvu od jeho počátku. Člověk však nově objevená území také znečišťuje. A týká se to už i nejbližšího vesmírného prostoru za hranicemi zemské atmosféry.

Stejně jako na souši, ve vzduchu nebo v oceánech, také ve vesmíru se kupí odpad, který za sebou zanecháváme. Nejvíce se ho hromadí na takzvané nízké oběžné dráze Země. Pochází z raket, vesmírných modulů i satelitů. Pohybuje se rychlostí téměř 29000 kilometrů za hodinu. Ohrožuje další družice, ale také Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a její personál.

V březnu 2021 byla v rámci mise ELSA-d z kazachstánského Bajkonuru na oběžnou dráhu vypuštěna testovací technologie, která má zahájit program na čištění vesmírného prostoru. 

Sestává ze dvou vesmírných modulů – z těžkého servisního satelitu a desetkrát lehčího klientského satelitu, který má simulovat vesmírný odpad. Tyto dvě družice se od sebe postupně oddělily. Nyní má v rámci série testů servisní družice za úkol naložit a pak znovu uvolnit do prostoru klientský satelit.

Soukromá společnost Astroscale stojící za misí ELSA-d chce rovněž otestovat magnetickou desku, která by se v budoucnu stala součástí všech nově vypouštěných družic a sloužila k odchycení družice poté, co doslouží svému účelu.

Mise ELSA-d má trvat půl roku a po jejím skončení se obě testovací družice vrátí do zemské atmosféry, kde shoří.

Zajímáte se o vesmír a technologie spjaté s jeho průzkumem? Přihlaste se ke studiu na Katedře fyziky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Zdroj: NBC News
Obrázek: pixabay.com