Víte, že technologie LIDAR přináší nové objevy ze světa Mayů?

Mayská metropole Tikal právě vydala další tajemství, které může být klíčem k jeho historii. Své skryté poklady nyní ukázala také kopcovitá oblast Puuc v severní části Yucatánu. V obou případech k tomu pomohla technologie známá jako LIDAR (Light Detection And Ranging). 

Zmenšená kopie citadely z Teotihuacánu nalezená v Tikalu

Město Tikal v dnešní Guatemale patří k nejznámějším mayským výspám takzvaného Klasického období. Jeho rozkvět se klene takřka přes tři čtvrtiny prvního tisíciletí našeho letopočtu. Žily v něm desítky tisíc obyvatel. 

Po několika místních vládcích dobyl město vojevůdce známý jako Siyah K’ak. Ten je vyobrazován jako vrhač oštěpu či jako sova. Podobné výjevy byly nalezeny v Teotihuacánu, daleko na západ. Mnozí archeologové tedy věří, že dobyvatelé přišli právě odtud.

Poslední výzkumy nejenže jim dávají za pravdu, ale dokazují ještě starší provázanost obou metropolí. A je to spojení velmi překvapivé. 

Pomocí technologie LIDAR se nyní přímo v Tikalu podařilo odkrýt strukturu, která je kopií známé citadely v Teotihuacánu, který se nachází v blízkosti Mexico City. Součástí originálu byl chrám známý jako Pyramida opeřeného hada a nádvoří, schopné pojmout až sto tisíc lidí. Zmenšená kopie v Tikalu vykazuje stejné rozložení i orientaci, a je navíc plná artefaktů s přímým odkazem na Teotihuacán.

Zmenšenina tisíc kilometrů vzdáleného města je však starší než dobytí Tikalu. Podle vědců mohla sloužit jako ambasáda v době, kdy mezi sebou obě metropole udržovaly přátelské vztahy. 

Díky LIDARu se citadelu podařilo odkrýt i pod hustou pralesní vegetací, kde je snadné cokoli přehlédnout.

Husté osídlení v oblasti Puuc

Stejně tak technologie pomohla odhalit i rozsáhlá sídla v kopcovité oblasti Puuc v severní části poloostrova Yucatán.

Kromě umělých nádrží, kterými místní obyvatelé řešili nedostatek vodních zdrojů, se našla terasovitá pole pro pěstování plodin, takřka 8 tisíc kdysi obydlími zastavěných ploch, kamenolomy a přes 1200 pecí na vypalování pískovce. 

Oblast Puuc byla tedy zřejmě významnou průmyslovou zónou. Pece byly technologicky vystavěné tak, aby dosáhly co největší efektivity při spalování minimálního množství dřeva.

Puuc vykazuje velmi zajímavé demografické prvky. Zdá se, že se vysoce postavení obyvatelé nesoustředili do centra, ale působili plošně, rozmístěni rovnoměrněji po celé oblasti. Podle všeho bylo místo propojené úctyhodnou sítí komunikací.

Nový vhled do života obyvatel oblasti Puuc přidává trhliny do teorie, že Mayové po 2500 letech znenadání opustili svá města kvůli špatnému hospodaření s přírodními zdroji.

Co je LIDAR?

Jedná se o technologii využívající laserové paprsky k dálkovému měření vzdálenosti. Podle toho, za jak dlouho se odražený paprsek vrátí, se vypočítá vzdálenost daného bodu. Jedná se proto o velmi efektivní metodu například při mapování terénu, protože získané informace o vzdálenosti jednotlivých bodů se posléze snadno promítají do 3D modelů.

Zajímá vás využití moderních technologií pro výzkum historie? Přihlaste se ke studiu archeologie na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

 

Zdroje:
https://www.livescience.com/teotihuacan-maya-embassy-in-tikal.html
https://www.livescience.com/lidar-maya-yucatan.html