Výrobní stroje a zařízení

Stručná anotace:

Exkurze bude zaměřena na tato témata: charakteristika výrobních strojů, jejich dělení tvářecí a obráběcí, popis jednotlivých celků, praktické ukázky výroby dílů dle 2D a 3D předlohy na ručním lise (výroba placek), 2D laserovém stroji a 3D frézce i 3D tiskárně, případně „exkurze“ do halových laboratoří na plnohodnotné výrobní stroje, praktická stavba technického zařízení s využitím stavebnic typu MERKUR MACHINERY.

Cílová skupina: neomezená

Počet účastníků: max. 40

Místo realizace: ZČU – Fakulta Strojní – KKS, Univerzitní 22, Plzeň

Předpokládaný rozsah: od 1 do 8 výukových hodin (rozsah 1 – 2h pro nižší ročníky SŠ, rozsah 2 – 4 pro vyšší ročníky SŠ) + další 2 až 4 hodiny pro možnost využití praktické tvorby pomocí stavebnice.

Přihlásit se