Západočeská univerzita v Plzni otevře během prázdnin devět letních škol

Prázdninové měsíce budou na Západočeské univerzitě v Plzni opět ve znamení letních škol určených žákům základních škol, středoškolákům, vysokoškolákům i široké veřejnosti. Řadu novinek připravila Mezinárodní letní jazyková škola, která letos slaví 30. výročí. Popatnácté se uskuteční ArtCamp, který nabídne na čtyři desítky uměleckých kurzů, z nichž některé budou nově probíhat i v Praze. Poprvé se letos před začátkem akademického roku uskuteční kurz programování pro studenty prvního ročníku Fakulty aplikovaných věd. Do kurzů je možné hlásit se již nyní.

MEZINÁRODNÍ LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA

Jubilejní 30. ročník Mezinárodní letní jazykové školy (MLJŠ) se koná již tradičně po dobu tří týdnů v červenci. Jazykové kurzy, na které se hlásí stovky zájemců, jsou vedeny kvalifikovanými lektory včetně rodilých mluvčích, a to neformální, zábavnou formou. Díky účasti zahraničních lektorů i studentů se tak na ZČU sejde pestrá mezinárodní společnost a vzniká zde jedinečné interkulturní prostředí. Účastníci se nejen zdokonalí v komunikaci v cizím jazyce, ale zažijí i mnoho zábavy a navážou nová přátelství.

Vybrat si mohou z kurzů angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a také češtiny pro cizince, a to jak obecného, tak profesně zaměřeného jazyka, ve všech jazykových úrovních. Nově škola nabízí kurzy čínštiny. Letní škola je určena pro zájemce různého věku – pro děti od šesti let, žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol a samozřejmě pro širokou veřejnost. Kurzy jsou v délce jednoho, dvou nebo tří týdnů, přičemž v některých z nich se vyučuje pouze odpoledne nebo dopoledne.

Dětské kurzy nabízejí obzvláště bohatý program a jejich předností je celodenní kontakt dítěte s rodilým mluvčím. Novinkou v letošním roce jsou pobytové kurzy němčiny pro děti ve věku od 7 do 11 let a pro teenagery od 12 do 15 let na zámku v Nečtinech, které přibyly k oblíbeným kurzům angličtiny konaným na nečtinském zámku. Zajímavou příležitostí jsou také týdenní intenzivní kurzy všeobecné i obchodní angličtiny nebo odpolední jazykové kurzy, které dovolují zúčastnit se i časově vytíženým lidem. V rámci letní školy je možné připravit se rovněž na mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku FCE či absolvovat kvalifikační kurz pro učitele angličtiny jakožto cizího jazyka (TEFL).

Kurzy angličtiny, němčiny a metodické kurzy pro učitele angličtiny jsou akreditované MŠMT. Akreditace umožňuje zahrnutí kurzu do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základních a středních školách.

Na odpoledne a víkendy je připraven bohatý doprovodný program, který zahrnuje sportovní a kulturní akce, výlety, exkurze a party. Mimoplzeňští zájemci mohou bydlet na univerzitní koleji, pro všechny je připravena možnost stravování v menze v areálu univerzity.

Pořadatel: Ústav jazykové přípravy ZČU
Termín: 8. 7. – 26. 7. 2019
Místo konání: areál ZČU v Plzni na Borech, Univerzitní 22
Uzávěrka přihlášek: 19. 5. 2019
Kontakt: Bc. Daniela Kopřivová, tel.: 377 63 5210, 735 713 895, e-mail: dkoprivo@ujp.zcu.cz
Podrobné informace a přihláška: www.isls.zcu.cz

ArtCamp 2019

Patnáctý ročník mezinárodní letní školy umění ArtCamp opět nabízí všem příznivcům umění nejen příjemné zpestření léta, ale i možnost objevit či prohloubit svůj talent nebo se připravit ke studiu umění na vysokých uměleckých školách. Také letošní ročník se bude konat v inspirativních prostorách ateliérů moderní budovy Sutnarky. Zájemci mohou vybírat ze čtyř desítek uměleckých kurzů, které proběhnou pod vedením pedagogů fakulty a hostujících umělců z Polska, Itálie, Velké Británie, Íránu, Japonska, Číny, Kanady a České republiky.

Zcela poprvé přesouvá letní škola své vybrané kurzy Design interiéru, Kresba, Digitální fotografie – městská krajina do prostor DOX+ v pražských Holešovicích. I letos si budou moci účastníci zvolit kurz digitální malba anebo arts managementprojekty a podnikavost. Kurz pod vedením renomovaného íránského ilustrátora Ali Boozariho, který do Plzně přijede již podruhé, účastníkům nabídne vhled do historie perské i do současné íránské ilustrace. Japonská umělkyně Tomoko Fukushi účastníky kurzu seznámí s japonským komiksem Manga. Opět škola nabídne výběrový kurz automobilový design. Vhled do automobilového designu, jeho procesů a principů poskytne účastníkům profesionální designér Boris Fabris, působící u italské firmy Fioravanti. Čínský umělec prof. Ni Zhiqi bude s účastníky kurzu malba – mixed média používat věci denní potřeby a odpadové materiály k tvorbě uměleckých děl. Design figurek pro digitální clay animaci bude s účastníky zpracovávat íránský umělec žijící v Praze Ali Khalkhali.

Svoji premiéru bude mít v červenci kurz kurátorství výstavy, v němž belgický kurátor Jan van Woensel účastníky během tří dnů seznámí s tím, jak prezentovat své umělecké dílo. Stalo se již milou tradicí, že na letní školu přijíždí známý kanadský umělec žijící v Praze Kurt van der Basch, aby se podělil o svoje zkušenosti z oblasti storyboardu. Letos potřetí jej doprovodí neméně charismatický Angličan Chris Rosewarne, který povede kurz Science fiction design pro film. Rozumět sobě i ostatním skrze umění se účastníci naučí pod vedením profesora Wiesława Karolaka, který do Plzně přijede již pošesté, aby vedl kurz arteterapie.

Pátnáctý ročník letní školy umění nabídne široké veřejnosti oblíbené kurzy digitální fotografie, figurální kresby, komiksu, designu interiéru, tvorby šperku, designu světla či módních doplňků, opět budou účastníci tančit a žonglovat. Jako vždy bude připraven i atraktivní doprovodný program, který zahrnuje přednášky, promítání studentských filmů, návštěvy výstav, závěrečný společný koncert letních škol, prohlídky Loosových interiérů a mnoho dalšího.

Letošní vizuál letní školy umění spolu s logem opět vytvořil renomovaný grafický designér, laureát Ceny Ladislava Sutnara, Rostislav Vaněk.

Pořadatel: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Termín: 8. – 26. 7. 2019
Místo konání: ateliéry v budově FDULS, Univerzitní 28, Plzeň (areál Bory) a DOX+ (Poupětova 3, Praha).
Uzávěrka přihlášek: 14. 6. 2019
Kontaktní osoby:
Mgr. Markéta Kohoutková, tel.: 377 63 6716, 723 617 691, e-mail: mkohoutk@fdu.zcu.cz,
Mgr. Lenka Thomayer Opatrná, tel.: 377 636 719, e-mail: lopatrna@fdu.zcu.cz
Podrobné informace a registrační formulář: www.fdu.zcu.cz/artcamp

JUNIORFEL

Fakulta elektrotechnická pořádá 13. ročník letní univerzity JuniorFEL, na němž uvítá šedesát žáků 5. ‑ 9. tříd základních škol společně se studenty primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku.

Pro opakovaný zájem o pokračování bude třetím rokem otevřeno také pokračování letní školy [JuniorFEL2], která je určena pro studenty netechnických středních škol ve věku 16 – 19 let. Během posledního srpnového týdne se účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika. Pro obě části JuniorFEL je připraven samostatný program zohledňující věkovou skupinu a znalosti účastníků. Během týdne se tak zájemci dozví, co je vlastně elektřina, jak vznikají blesky, jak si mohou vytvořit a zapojit elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny, co pohání tramvaje a trolejbusy nebo jak funguje gyroskop. Všichni si také vyzkoušejí naprogramovat robota, poměřit své síly při výrobě elektřiny nebo odhalit skrytý vysílač.

Účastníci [JuniorFEL2] se budou věnovat i satelitní technice – příjmu dat z českého pikosatelitu VZLUSAT-1, praktickým elektrotechnickým zapojením (zásuvka, zvonek, světlo, transformátor) i reálnému využití 3D tisku při sestavování jednoduchého elektrického motoru nebo chodicího robota.

Na závěr účastníky čeká slavnostní promoce, při které jim budou předány absolventské diplomy.

Pořadatel: Fakulta elektrotechnická ZČU
Termín: 26.  – 30. 8. 2019
Místo konání: Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, Plzeň (areál Bory)
Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2019
Kontakt: Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D., tel.: 377 63 4229, e-mail:  firt@kae.zcu.cz nebo junior@fel.zcu.cz
Podrobné informace a přihláška: juniorfel.zcu.cz

 

HOMO ECONOMICUS

Osmý ročník letní školy Homo Economicus je určen všem, kteří navštěvují základní nebo střední školu a mají zájem nahlédnout do světa ekonomických věd a dalších disciplín. Účastníci zjistí, že na Fakultě ekonomické ZČU se studenti nezabývají jen nudnými čísly, tabulkami a grafy, ale že studium může být kreativní a zábavné. V rámci tohoto týdne si účastníci vyzkouší, jaké to je studovat na vysoké škole. Dozví se, jak nás ekonomie provází každodenním životem, co je to marketing a jak se používá, co znamená pojem průmysl 4.0 nebo co dobrého či špatného přinese doba robotizace.

Stěžejním tématem tohoto ročníku bude „Smart City a Smart Region z pohledu malého ekonoma“. Pro letošní rok bude program ještě více rozšířen, každý den bude probíhat od 8 do 16 hodin. V programu letní školy se kromě ekonomicky zaměřených předmětů dostane i na výuku cizích jazyků, zdravovědy a nebudou chybět ani zajímavé exkurze a zábavné pohybové aktivity. Program je koncipován tak, aby více rozvíjel týmovou práci žáků. Tradiční je zakončení celotýdenního snažení účastníků v podobě závěrečných zkoušek a následně slavnostní promoce s předáním certifikátů z letní školy Homo Economicus.

Pořadatel: Fakulta ekonomická ZČU
Termín: 8. – 12. 7. 2019
Místo konání: Fakulta ekonomická ZČU, Univerzitní 22, Plzeň
Uzávěrka přihlášek: 15. 6. 2019
Kontakt: Zuzana Martinčíková, tel.: 377 63 3601, e-mail: lsfek@fek.zcu.cz
Podrobné informace a přihláška: www.lsfek.zcu.cz

 

CAMPO ARDUINO

Sedmý ročník letního kybernetického soustředění bude opět uspořádán ve spolupráci s Plzeňským krajem jako Kemp robotiky v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Kemp je tradičně určen žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tématem soustředění je „kybernetika hrou“. Účastníci si postaví roboty mBot založené na platformě Arduino a budou je učit se pohybovat na základě signálů z různých senzorů. V průběhu kempu budou řešit různé úlohy a účastnit se soutěží, jejichž výsledky se započítávají do „celotáborové hry“. Na závěr všechny čeká slavnostní vyhodnocení, na páteční odpoledne jsou jako v minulých ročnících zváni rodiče a kamarádi, aby se jim účastníci mohli pochlubit svými výsledky. Kemp se bude opět konat také v Klatovech a Domažlicích, navíc na základě velkého zájmu organizátoři přidali další termín v Plzni. Původní termín – poslední srpnový týden – je už nyní téměř naplněný.

Pořadatel: Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 12. – 16. 8. 2019 a 26. – 30. 8. 2019
Místo konání: Katedra kybernetiky FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)
Termín: 15. – 19. 7. 2019
Místo konání: Střední průmyslová škola Klatovy
Termín: 8. 7. – 12. 7. 2019
Místo konání: Gymnázium J. Š. Baara Domažlice
Uzávěrka přihlášek: 14. 6. 2019 nebo do naplnění kapacity
Kontakt: doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., tel.: 377 63 2548, e-mail: campardu@kky.zcu.cz
Podrobné informace a přihláška: campoarduino.zcu.cz

 

CAMPO LAMPONE

Campo Lampone, letní kybernetické soustředění vyšší úrovně, se bude konat druhým rokem. Určeno je zejména pro ty, kteří už by se na Campu Arduinu nudili a chtějí se dozvědět více. Fakulta tak reaguje na zájem z řad těch, kteří soustředění navštívili i několikrát, rádi by se ho zúčastnili znovu, ale nechtějí opakovat podobné jednoduché úlohy. Tématem soustředění zůstává „kybernetika hrou“. Účastníci však budou pracovat s platformou jednodeskového počítače Raspberry Pi, případně podobnou. Odtud také název, ve kterém je zachována italština (raspberry – anglicky malina, italsky lampone). Od účastníků se očekává mnohem vyšší samostatnost, postupně na ně čekají tři úlohy, v rámci kterých se naučí rozpoznávat obrázky, ovládat domácí automatizaci nebo osadit a naprogramovat jednoduchý jednočipový mikropočítač. Lektory budou výzkumní pracovníci katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd nebo výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS).

Pořadatel: Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 12. – 16. 8. 2019
Místo konání: Katedra kybernetiky FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)
Uzávěrka přihlášek: 14. 6. 2019 nebo do naplnění kapacity
Kontakt: doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., tel.: 377 63 2548, e-mail: campardu@kky.zcu.cz
Podrobné informace a přihláška: campolampone.zcu.cz

 

MechCamp    

MechCamp se uskuteční na začátku školního roku a je určen pro studenty středních škol, které baví matematika a fyzika a kteří se chtějí dozvědět něco o moderních materiálech, dynamice vozidel nebo biomechanice. Účastníci si vyzkouší výrobu kompozitních vzorků a jejich testování na trhacím stroji, seznámí se s počítačovým modelováním silničních vozidel, např. s tím, jak vypadá simulace jízdy trolejbusu a formule, a uvidí, jak probíhá počítačové modelování srážky vozidla s chodcem. Dozví se, jak se určují mechanické vlastnosti lidských tkání nebo jak probíhá počítačová simulace proudění krve v cévách člověka.
S těmito tématy se seznámí nejen v laboratořích Západočeské univerzity, ale i v rámci exkurze do firmy, která se využitím počítačových simulací v praxi zabývá.

Pořadatel: Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 4. – 6. 9. 2019
Místo konání: Fakulta aplikovaných věd ZČU, Technická 8, Plzeň
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2019
Kontakt: Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D., tel.: 377 63 9168, e-mail: vlukes@kme.zcu.cz
Podrobné informace a přihláška: mechcamp.zcu.cz

BOOT CAMP – Z 0 NA START ZA 5 DNÍ

Boot Camp je určen pro studenty nastupující od září do prvního ročníku bakalářského studia na Fakultě aplikovaných věd, kteří nemají žádnou praktickou zkušenost s programováním. Cílem soustředění je, aby si studenti osvojili nejzákladnější znalosti a dovednosti v oblasti programování, a dosáhli tak lepší startovní pozice pro začátky programování v prvním semestru studia na vysoké škole.

Účastníci se během soustředění seznámí se základními pojmy, jako například proměnná a pole, a naučí se používat základní řídicí struktury, jakými jsou například podmíněné příkazy a cykly. V průběhu celého týdne bude hlavní důraz kladen na náležité procvičení vysvětlených struktur, přičemž se bude postupovat od těch nejjednodušších úloh po složitější. Na konci týdne tak každý zvládne naprogramovat i pokročilejší úlohy, k jejichž řešení je potřeba využít takzvaných vnořených či vícenásobných cyklů. Celý kurz bude koncipován tak, aby studentům pomohl k rozvinutí algoritmického myšlení a k osvojení si programátorských základů.

Pořadatel: Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 9. – 13. 9. 2019
Místo konání: Katedra informatiky a výpočetní techniky FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)
Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2019
Kontakt: Doc. Ing. Libor Váša, Ph. D., tel.: 377 63 2424, e-mail: lvasa@kiv.zcu.cz
Podrobné informace a přihláška: bootcamp.fav.zcu.cz

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI

Katedra tělesné výchovy a sportu připravila pět běhů příměstských táborů určených zejména pro děti ve věku 6 – 13 let. Kreativní a sportovní aktivity jsou přizpůsobeny jednotlivým celotáborovým hrám a věku dětí. Program bude zaměřen na všestranný pohybový rozvoj a spolupráci dětí v týmech. Příměstské tábory vedou kvalifikovaní zkušení vedoucí. Obědy budou zajištěny v univerzitní menze. Kapacita: 50 dětí/běh.

Pořadatel: Katedra tělesné výchovy a sportu ZČU
Termín: 8. – 12. 7. 2019, 15.  – 19.  7. 2019, 22.  – 26.  7. 2019, 5.  8. – 9.  8. 2019, 12.  8.  – 16.  8. 2019
Místo konání: Katedra tělesné výchovy a sportu ZČU, Univerzitní 14, Plzeň (areál Bory)
Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2019
Kontakt: Mgr. Tomáš Buriánek, tel.: 37763 8606, e-mail: burianek@kts.zcu.cz
Podrobné informace a přihláška: http://www.kts.zcu.cz/online/Primestske_tabory/Letni_primest_tabor2019/

Zdroj: info.zcu.cz (Šárka Stará)