zVĚDAvosti: Indiana Jones a kopí osudu na ZČU

Fascinují vás historické artefakty? Nás ano, a proto když jsme zaslechli, že se v jedné z laboratoří Západočeské univerzity v Plzni nachází kopí osudu, vydali jsme se ho po vzoru Indiana Jonese najít.

Pátrání nás zavedlo do laboratoře dílenské metrologie Fakulty strojní, kde jsme našli nejen kopí, ale i další artefakty. Katedra technologie obrábění a Regionální technologický institut Fakulty strojní totiž aktuálně spolupracují s Katedrou archeologie Fakulty filozofické na ZČU a s hradem Křivoklát, pro něž skenují nejrůznější historické předměty. Většina z nich přitom pochází ze 14. století – což znamená, že ono kopí, které jsme zde našli, pravděpodobně nebude kopím osudu. Nevadí, i tak byla naše návštěva hodně zajímavá, protože jsme si mohli nejen zblízka prohlédnout historické artefakty, ale také si vyzkoušet, jak je lze skenovat, modelovat a dokonce vytisknout jejich kopie! A protože jsme s sebou vzali kameru, můžete u toho být i vy.

 

 

Skenování probíhá na 3D souřadnicovém stroji Zeiss Prismo navigator, který dokáže skenovat s přesností na 2 setiny milimetru. Po naskenování artefaktu a potřebné úpravě obrázku v počítači získáme model, podle kterého lze předmět vytisknout například na 3D tiskárně.

Nově vzniklé předměty je tak možné dále zkoumat, aniž bychom se museli bát, že bude vzácný artefakt poničen. Další možností je pak využití modelu pro výrobu artefaktů jako ukázek pro návštěvníky hradů či muzeí, pro školy nebo pro film, kde mohou být použity jako rekvizity.

Zajímavostí je, že naskenovaný předmět může být nejen poupraven, ale třeba i domodelován, pokud je některá z jeho částí poškozená nebo dokonce chybí. To znamená, že po následném vytisknutí, může být model artefaktu kompletní, bez známek poškození.

Stejný postup laboratoř využívá například pro potřeby automobilového či leteckého průmyslu, kdy kromě kontaktního i bezkontaktního 3D scanningu a digitalizace za účelem zpětné tvorby modelů, provádí také například metrologickou analýzu tvarově složitých a přesných komponent, návrhy strategií kontroly nebo evaluaci systémů měření.

 

Zaujala vás práce v metrologické laboratoři? Přihlaste se ke studiu na Katedře technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.