Člověk a energie

Beseda ve formě přednášky a následných dotazů a dialogu s posluchači. Bude cílena na historické i aktuální energetické potřeby společnosti. Zaměří se na tradiční a aktuální formy získávání využitelné energie pro lidstvo se zahrnutím ekologických aspektů. Nastíní možné budoucí trendy.

Cílová skupina: středoškoláci, vyšší ročníky ZŠ

Počet účastníků: max. 30 – 35 posluchačů

Místo realizace:    ZČU, Fakulta strojní, Katedra energetických stroků a zařízení, Univerzitní 22, Plzeň

Předpokládaný rozsah:  2 hodiny, termín bude určen po jednání se zájemci

Lektoři: Ing. Lukáš Richter

Přihlásit se