Hádanka – Poznej vynález (2. díl)

A je tu další hádanka. Poznáte podle nápověd, o jaký vynález se jedná? Je to vynález velmi významný – změnil celý svět. 

Nápovědy:

Princip tohoto vynálezu nalézáme již v 9. století v Číně, avšak v podobě, kterou máme na mysli, pochází z let 1447/1448.

Johannes Gensfleisch, řečený Gutenberg, zlatník a brusič drahokamů (1397/1400, Mohuč – 3. února 1468, Mohuč).

První doklady o použití vynálezu v Mohuči pocházejí z konce 40. let 15. století a v Čechách z roku 1476, konkrétně v Plzni.

Je to způsob rozmnožování textů nebo obrázků tiskem z výšky.

Skládá se z podstavce, posuvného stolu, na který se umisťuje sazba (neboli tisková forma), a z můstku na dvou sloupech, ve kterém je uprostřed umístěn šroub, se kterým se otáčí rukojetí.

Slož si obrázek:

Knihtisk

Nejmenší tištěná kniha na světě pochází z Japonska, má 22 stran a délku strany 0,75 mm.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tiska%C5%99sk%C3%BD_lis
https://plzenoviny.cz/historie-cerneho-umeni-s-knihtiskem-u-nas-prisla-prvni-plzen-tu-pozdeji-trumfla-praha/
https://www.originalnitonery.cz/blog/10-zajimavosti-o-tisku
http://www.jablko.cz/Zajimavosti/Udalosti/Zajim_udalo_15.htm


Dnešní hádanka je nejbližší humanitním oborům, které se studují na Fakultě filozofické nebo na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Přihlaste se ke studiu.