Kuriózní experimenty: Opičí literatura

Může se opice opičit po Shakespearovi? Z matematického hlediska je to veskrze možné: pokud bude opice nekonečně dlouho náhodně ťukat do klávesnice psacího stroje, sepíše nakonec na základě pravděpodobnosti téměř jistě všechna díla Williama Shakespeara prakticky bez chyby – pokud tedy bude mít člověk čas a chuť na to čekat…  Samozřejmě to lze udělat i opačně – tedy posadit nekonečně mnoho opic za nekonečné množství psacích strojů, a tím celý proces urychlit.

Tuto známou matematickou teorii o nekonečném počtu opic („Infinite Monkey Theorem“) se pokusili ověřit studenti z Plymouth University v Anglii. Pravda, v trochu omezené podobě: Na jeden měsíc dali šesti makakům k dispozici počítač. Na konci experimentu získali pětistránkový text, ve kterém jednoznačně převažovalo písmeno „S“. Po smysluplných slovech v něm nebylo ani stopy. Namísto toho používaly opice klávesnici jako toaletu nebo na ni házely kameny…

 

Zdroj: www.spektrum.de