Kuriózní experimenty: Psychedelika jako lék

O možnosti léčení některých onemocnění psychedeliky se odborníci začali intenzivně zajímat již v 50. a 60. letech 20. století.  Strach ze zneužívání těchto látek širokou veřejností však následně postavil psychedelika mimo zákon, v důsledku čehož se zastavil také jejich výzkum. V posledních letech však výzkum látek typu MDMA, LSD, psilocybin aj. zažívá renesanci. A výsledky prvních oficiálních studií jsou natolik zajímavé, že se začíná vážně uvažovat o jejich legálním využití v medicíně.

Průkopníkem v tomto oboru je především kalifornská Multidisciplinární asociace pro psychedelická studia (MAPS). Aktuálně se jí podařilo od americké lékové agentury FDA získat povolení k zahájení třetí fáze testování látky MDMA, jejíž účinky sledují u pacientů s posttraumatickou stresovou poruchou. Stalo se tak na základě vynikajících výsledků studie ve fázi 2, kdy bylo MDMA (látka přítomná ve známé “party droze” extáze) podáno 107 pacientům s touto poruchou. Již po třech sezeních s použitím MDMA a následné dvouměsíční psychoterapii nesplňovalo 61 % zúčastněných žádná kritéria původní diagnózy. O 12 měsíců později stoupl podíl vyléčených dokonce na 68 %. Ve všech případech se přitom jednalo o pacienty s chronickou posttraumatickou stresovou poruchou, kterou trpěli v průměru 17,8 let a jež byla rezistentní vůči stávajícím léčebným postupům.

Postoupení studie MDMA do fáze 3 je považováno za důležitý milník v oblasti výzkumu léčebného potenciálu psychedelik. Dosud se to totiž žádné terapii s pomocí psychedelických látek nepodařilo. Studie proběhne v součinnosti s Evropskou lékovou agenturou (EMA) a bude zahrnovat 200-300 pacientů z USA, Kanady a Izraele. Účastníci studie budou absolvovat sezení s využitím MDMA nebo placeba spolu s dvanáctitýdenní psychoterapií.

Výzkum MDMA zdaleka není jedinou studií zaměřenou na potenciální léčebné účinky psychedelik. Souběžně probíhá např. testování LSD k léčbě tzv. cluster headache nebo psilocybinu jakožto prostředku k odstranění fobií a depresí. Výzkum psychedelik probíhá také u nás – Národní ústav duševního zdraví v Klecanech u Prahy provádí testování psilocybinu.

 
Zajímá vás tajemství lidské mysli? Přihlaste se ke studiu na Katedře psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni!

 

Zdroj: www.maps.org;  czeps.org/vyzkum-v-cr