Bav se historií

Kvíz: Znáš české hrady a zámky?

Poznáte v našem fotokvízu 10 pohádkových hradů a zámků? Inu, pojďme se přesvědčit.


 

Na území České republiky najdeme mnoho hradů a zámků. Některé jsou opravené, jiné na opravu čekají, mnohé slouží turistům jako ubytování a z mnohých se již staly ruiny.

Rozdíl mezi hradem a zámkem hledejme především v období, kdy byly stavěny.

  • HRAD je opevněné panské sídlo stavěné ve středověku.
  • ZÁMEK je výstavní obydlí šlechty, typické pro období novověku.

Hrad lze tedy považovat za bezprostředního předchůdce zámků. Nejstarší hrady u nás byly postaveny již ve 12. století a až do 17. století měly funkci především obrannou a také obytnou.

Některé hrady se v období renesance přestavěly na sídla, která nám spíše připomínají zámek. Zámky jsou poté honosně zdobené, velkolepé budovy, které sloužili reprezentativním a obytným účelům. Neplnily funkci obrannou, tudíž tyto budovy postrádají zcela opevnění.


iko-2Máte rádi historii? Na Západočeské univerzitě v Plzni se  historií můžete zabývat na Fakultě filozofické nebo na Fakultě pedagogické na katedře historie.