Přednáška: Leváci v pravěku a středověku

Možná, že leckoho překvapí informace, že lze na základě archeologických nálezů doložit, že leváctví není jen rysem současnosti. Také v pravěku a středověku žili lidé, kteří používali v nejrůznějších každodenních aktivách levou ruku. My se zaměříme na některé konkrétní příklady, které leváctví v dávné historii dokazují.

Přednáška doc. PhDr. Miroslav Popelky, CSc. z Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se uskuteční 5. března 2019 od 17 hodin v laboratoři Katedry archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Vstup na akci je zdarma.

Těšíme se na vás!