Přednáška: Oplontis – neznámá oběť erupce Vesuv

S tragickou a slavnou erupcí jihoitalského Vesuvu v roce 79 n. l. si většina z nás tradičně spojuje zánik Pompejí, které díky okolnostem jejich zániku nesmazatelně vstoupily do světových dějin. Společně s Pompejemi však z povrchu zemského zmizelo mnoho dalších lidských sídel. Mezi ty známé náleží ještě Herculaneum a Stabiae. Poněkud stranou zájmu turistů, nikoli však archeologů a dalších odborníků, se nachází jedinečná lokalita Oplontis a její dva typově tak odlišné komplexy. Nahlédnutím pod sopečný příkrov zde před námi vyvstává pestrá římská společnost časného římského císařství, množství architektonických a uměleckých pokladů i pozoruhodných lidských příběhů.

Přednáška PhDr. Pavla Titze, kurátora antické sbírky Národního muzea, se uskuteční 5. března 2019 od 18 hodin v laboratoři Katedry archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Vstup na akci je zdarma.

Těšíme se na vás!