Kuriózní experimenty: Didgeridoo proti chrápání

Věděli jste, že didgeridoo, tradiční hudební nástroj původních obyvatel Austrálie, lze používat nejen k hudební produkci, ale také jako účinný prostředek proti chrápání? Chrápajícímu přitom nemusíte vyhrožovat tím, že didgeridoo použijete k jeho inzultaci nebo že mu zatroubíte do ouška, bude-li ze spaní chrápat. Úplně postačí, přesvědčíte-li chrápající osobu, aby se na didgeridoo naučila hrát…

S touto zajímavostí přišel tým švýcarských vědců kolem Milo A. Puhana z univerzity v Curychu, který se zabýval otázkou, jaký dopad má pravidelná hra na didgeridoo na pacienty trpící chrápáním a syndromem spánkové apnoe. Tohoto neobvyklého experimentu se zúčastnilo celkem 25 dobrovolníků starších osmnácti let, kteří měli diagnostikovanou středně těžkou formu spánkové apnoe (tj. s AHI indexem mezi 15 a 30 apnoemi a hypopnoemi za hodinu spánku) a stěžovali si, že chrápou. V rámci studie byli tito pacienti náhodně rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina dostala k dispozici lektora, který všechny členy této skupiny naučil základní techniku hry na didgeridoo. Tito pak měli za úkol cvičit hru na didgeridoo po dobu čtyř měsíců alespoň 20 minut denně minimálně 5x za týden a vést si o svém tréninku záznamy. Druhá skupina naopak na didgeridoo nesměla hrát vůbec.

Na počátku studie byli všichni zúčastnění pacienti podrobeni sérii vyšetření zahrnujících kromě výše zmíněného AHI indexu také kvalitu spánku, ospalost během dne a míru vyrušování partnera ze spánku chrápáním. Po skončení experimentu vykazovala skupina hráčů na didgeridoo výrazné zlepšení AHI indexu a snížení pocitu ospalosti během dne. Také jejich partneři se cítili být méně často vyrušováni ze spaní. Kvalita spánku testovaných pacientů zůstala nezměněna.

Studie tedy prokázala, že pravidelné hraní na didgeridoo má na pacienty trpící chrápáním a syndromem spánkové apnoe pozitivní vliv, a tím také přispívá k větší spokojenosti v partnerském soužití. Přínos hry na didgeridoo vidí autoři studie především v tom, že při ní hráči intenzivně trénují horní a dolní cesty dýchací, což vede ke zmírnění jejich obtíží s dýcháním během spánku.

Didgeridoo ovšem není jediným hudebním nástrojem, který může prospět našemu zdraví. Existuje řada důkazů o tom, že hra na hudební nástroje prospívá nejen naší duši, ale i tělu. Máte-li tedy chuť udělat něco pro svoji duševní i tělesnou kondici a nechybí-li vám hudební sluch, přihlaste se ke studiu na Katedře hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

 

Zdroj: https://www.bmj.com/content/332/7536/266?ref=driverlayer.com