Logické hádanky: U mučednického kůlu

 

Dnešní hádanka potěší především milovníky westernů. Vžijte se do role osadníků zajatých indiány a bojujte o svůj holý život!

Indiáni zajmou tři osadníky. Následně jim zavážou oči a jednoho po druhém přivážou k mučednickým kůlům. Ve chvíli, kdy jim pásky z očí sundají, předstoupí před osadníky náčelník a zlověstným hlasem praví: „Bílí mužové vstoupili na posvátnou půdu našich předků. Za to si zaslouží trest! Vysvobodit je může jen velký Manitou, jestliže jim prozradí, jakou barvu má kůl, k němuž jsou připoutáni. Celkem zde stojí pět kůlů – dva červené a tři černé. Ten z vás, který uhodne barvu svého kůlu, bude propuštěn. Kdo se však zmýlí, zaplatí životem.“

Zraky přítomných se upírají na nebohé osadníky. Zdá se, že muž, který je připoután k prvnímu kůlu, nemá šanci uspět, protože nevidí na žádný z mučednických kůlů. Druhý muž vidí pouze kůl prvního zajatce a třetí vidí kůly obou spoluvězňů. Po pěti minutách ticha náhle osadník, který je připoután k prvnímu kůlu, zvolá: „Můj kůl je černý!“ Dav šílí – odpověď je správná!

Dokážete vysvětlit, jak je možné, že zajatec dokázal správně označit barvu kůlu, k němuž byl připoután, aniž by zahlédl barvu kteréhokoli z dotyčných pěti kůlů?

 

ŘEŠENÍ:

Zajatec uvažoval následovně: „Pokud by byl můj mučednický kůl červený, jsou tu dvě možnosti:

  1. Mučednický kůl druhého zajatce je také červený, a tak by poslední zajatec ihned věděl, že jeho kůl musí být černý.
  2. Mučednický kůl druhého zajatce je černý. Pak by poslední zajatec nedokázal říct, jakou barvu má jeho kůl. Z tohoto mlčení by mohl prostřední zajatec usoudit, že je jeho kůl černý.

Oba ale mlčí, z čehož vyplývá, že můj mučednický kůl musí mít černou barvu, protože jen tehdy nemůže ani jeden ze spoluvězňů s jistotou říci, jakou barvu má kůl, k němuž je připoután on sám.“

 

Zdroj: www.logisch-gedacht.de