Kuriózní experimenty: Hudba jako anestetikum

Známé rčení říká, že hudba je lék. Mohla by však také mít anestetické účinky? To se pokusil zjistit německý lékař Julian Oliver Fürmetz, který provedl experiment na 40 pacientech kliniky ortopedie Fakultní nemocnice v Lipsku.

Ve své studii zkoumal vliv hudby na hladinu stresových hormonů a na spotřebu sedativ během plánované operace totální endoprotézy kyčelního kloubu prováděné ve spinální anestézii. Zatímco první skupině pacientů byla cca dvě hodiny před operací a i v jejím průběhu pouštěna instrumentální hudba, druhá skupina pacientů poslouchala nahrávku se zvuky moře.

Výsledky studie jsou víc než výmluvné: pacienti, kteří během zákroku poslouchali hudbu, potřebovali výrazně nižší dávky sedativ a měli nižší hladinu stresového hormonu kortizolu v krvi než ostatní testovaní.

Jak je to možné? Fürmetz to vysvětluje třemi procesy, které se odehrávají v našem mozku:

  1. Hudba ovlivňuje regulaci mezolimbických dopaminergních aktivit, které hrají rozhodující roli při vnímání bolesti a vyvolání odpovědi na stres.
  2. Pozitivní hudba tlumí aktivitu amygdaly, hypotalamu a jader nervů v mozkovém kmeni, v důsledku čehož u pacienta dochází k eliminaci strachu, subjektivně prožívaného stresu, jakož i hladiny stresových hormonů.
  3. Zpracování hudby od pacienta vyžaduje kognitivní aktivitu. Tím je odvedena jeho pozornost od negativních myšlenek a usnadněno prožívání stresových situací. Všechny zmíněné efekty byly u zkoumaných pacientů potvrzeny prostřednictvím funkční magnetické rezonance (fMRI).

Takže až příště půjdete vyděšení k zubaři, dejte si (do uší) Bacha! A i trhání osmiček zvládnete bez stresu! Snad… 🙂

 
Milujete hudbu? Přihlaste se ke studiu na Katedře hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni!

 

Zdroj: Fürmetz, J. O.: Einfluss von Musik auf Stressparameter und Anästhetikabedarf während Spinalanästhesie. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr. med. an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig. Leipzig, 2012.