Logické hádanky: Zachraňte koně!

Ve čtvercovém výběhu stojí devět koní. Protože se vzájemně moc dobře nesnesou, postavili se tak, aby jeden druhému nebyli příliš nablízku. Přesto je mezi nimi stále cítit napětí, a tak by je bylo dobré od sebe oddělit další ohradami, aby nedocházelo ke vzájemným střetům.

Celý čtverec by se přitom dal jednoduše rozdělit na devět menších čtverců, ale majitel pozemku si vzal do hlavy, že k oddělení zvířat ve výběhu musejí stačit pouhé dvě čtvercové ohrady. Jak to udělat, aby koně zůstali na svých místech (viz obrázek), a přitom měl každý z nich svůj samostatný ohraničený prostor?

ŘEŠENÍ:

Řešení je relativně jednoduché: první čtverec otočíme o 45 stupňů a postavíme ho na špičku. Druhý čtverec umístíme dovnitř prvního čtverce a je hotovo!

 

Zdroj: www.riddleministry.com